Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
Αθήνα 30 Ιουλίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όλο το δημόσιο, αλλά και αποδεκατισμένοι φορείς του, όπως το ΕΚΠΑ, εντάσσονται στο κυβερνητικό πλάνο δημιουργίας μιας ακόμα δεξαμενής απολύσεων, μέσω της αξιολόγησης.
Μετά την αξιολόγηση δομών, που χρησιμοποιήθηκε για να εμφανιστεί σαν αποτέλεσμα «ορθολογικής διαχείρισης» το πρώτο κύμα απολύσεων, έρχεται η αξιολόγηση προσωπικού για να δημιουργήσει μια κατηγορία «ανάξιων» εργαζόμενων, που θα αντιμετωπίζονται ανάλογα με την απόδοσή τους (μείωση μισθών, απόλυση, κ.α.), και να οδηγήσει μια σειρά υπηρεσιακών μονάδων στην κατάργηση, με τις όποιες συνέπειες αυτό θα έχει για τους εργαζόμενούς τους.

Βασικά σημεία του νόμου
Α.    Οι Γενικές Διευθύνσεις κάθε φορέα καλούνται να επιλέξουν ποιοι από το σύνολο των εργαζομένων ή/και ολόκληρων υπηρεσιακών μονάδων θα βαθμολογηθούν με:
    - 1-6 (–τουλάχιστον- το 15%)
    - 7-8 (-το πολύ- το 60%)
    - 9-10 (-το πολύ- το 25%).
    - Εξαιρούνται οι προϊστάμενοι: με 9-10 μπορεί να βαθμολογηθεί το 70%.
Αν διερωτάται κανείς τι απέγιναν οι βαθμοί 6,1-6,9 και 8,1-8,9, η απάντηση είναι ότι απλά εξαφανίστηκαν! Όχι τυχαία όμως (βλ. παρακάτω).

Β.    Δικαίωμα ένστασης έχουν μόνο όσοι βαθμολογηθούν με 6 και κάτω.

Γ.     Οι εκθέσεις αξιολόγησης του 2013 δε θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία μοριοδότησης για διαθεσιμότητα ή κινητικότητα.

Δ.    Στο πλαίσιο του πλάνου συρρίκνωσης του δημοσίου και μαζικών απολύσεων, η κατανομή των ποσοστών βαθμολογίας γίνεται με κριτήρια που αφορούν τις υπηρεσιακές μονάδες και όχι τους εργαζόμενους. Δηλαδή:
- Την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιακών μονάδων (ως προς το αμέσως παρακάτω κριτήριο)
- Τη συνάφεια των αρμοδιοτήτων τους με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής
- Την κατανομή των υπαλλήλων ανά υπηρεσιακή μονάδα

σοβαρα Ζητήματα που εγείρονται
1.    Κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων και απολύσεις
        Ολόκληρες μονάδες, εάν το αντικείμενό τους κριθεί αναντίστοιχο με τα όσα επιβάλλουν οι μνημονιακές δεσμεύσεις και η κυβερνητική πολιτική, μπορούν να αξιολογηθούν με 1-6, με αποτέλεσμα η κατάργησή τους να είναι πιθανή στο μέλλον. Και κατάργηση υπηρεσιών, σημαίνει και απόλυση εργαζομένων σ’ αυτές (βλ. άρθρο 154, ν. 3528/2007). Τι πρακτικά σημαίνει αυτό για φορείς με δεδηλωμένο στόχο όχι την κερδοφορία, αλλά την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που το κόστος τους βαραίνει τον κρατικό προϋπολογισμό (ο οποίος πρέπει να μειωθεί για να παραχθεί «πρωτογενές πλεόνασμα»…) είναι σαφές.

2.    Μείωση μισθού και απολύσεις
        Για τους εργαζόμενους, η χαμηλή βαθμολογία οδηγεί σε μείωση μισθού ή ανοίγει την πόρτα της εξόδου (άρθρο 95, ν.3528/2007). Ό,τι κι αν λένε ο υπουργός και η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι προθέσεις της κυβέρνησης για το νέο μισθολόγιο (με τη σύνδεση μισθού-αποδοτικότητας, δηλαδή αξιολόγησης) και για νέες απολύσεις (με «ποιοτικά κριτήρια» πλέον… -«εξορθολογισμό», αξιολόγηση, κ.α.) είναι δεδομένες.

3.    Κατάργηση δικαιώματος ένστασης του εργαζόμενου
Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ένστασης έχουν μόνο όσοι βαθμολογηθούν με 6 και κάτω.
Στο νόμο, οι βαθμοί 6,1-6,9 (και 8,1-8,9) έχουν «εξαφανιστεί».
Στην εγκύκλιο της 7ης/4/2014, η «εξαφάνιση» των παραπάνω βαθμών «διορθώνεται», με την καθιέρωση των νέων μαθηματικών της κυβέρνησης. Σύμφωνα με αυτήν:
- Η πρώτη κατηγορία είναι 9,1-10 (το 9 καταργήθηκε…)
- Η δεύτερη 7,1-8,9 (το 8 προεκτάθηκε μέχρι το 8,9 και το 7 καταργήθηκε…) και
- Η τρίτη 1-6,9 (το 6 προεκτάθηκε μέχρι το 6,9…).
Τι γίνεται λοιπόν με όσους βαθμολογούνται με 6,1-6,9; Πολύ απλά, το δικαίωμά τους να κάνουν ένσταση καταργείται! Και οι αξιολογητές βρίσκονται με ένα εργαλείο στα χέρια τους που τους απαλλάσσει από τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζαν εάν διατηρούνταν το δικαίωμα ένστασης. Γιατί;
- Οι αξιολογητές οφείλουν (με την απειλή πειθαρχικής δίωξης σε αντίθετη περίπτωση) να τηρήσουν τα ποσοστά, άρα να βαθμολογήσουν και με 1-6,9. Σύμφωνα με το νόμο, για τη βαθμολογία 1-6 (και 9-10) οφείλουν να παραθέσουν όχι αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, αλλά πραγματικά περιστατικά (κι αν δεν υπάρχουν, να τα εφεύρουν…), κάτι που ανοίγει το δρόμο για αναφορές και μηνύσεις εναντίον τους από τους αξιολογούμενους…
- Με την «εξαφάνιση» και «επανεμφάνιση» των βαθμών 6,1-6,9, για τους οποίους δεν προβλέπεται δικαίωμα ένστασης, λύνεται το πρόβλημα. Τους δίνεται η δυνατότητα να βαθμολογούν το 15% των εργαζόμενων όχι με 1-6, πράγμα που θα τους υποχρέωνε -αν μη τι άλλο- να αιτιολογούν τη βαθμολογία τους, αλλά με 6,1-6,9, βαθμοί για τους οποίους, αφενός, δε χρειάζεται να δώσουν καμιά εξήγηση, αφετέρου, ο αξιολογούμενος δεν μπορεί να κάνει ένσταση.

4.    Το 15% δεν είναι 15%
Το ποσοστά 25% για βαθμολογία 9-10 και 60% για 7-8 είναι τα ανώτατα που προβλέπονται. Οι γενικοί διευθυντές και οι αξιολογητές έχουν τη δυνατότητα να τα μειώσουν, ανάλογα πάντα με τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής
Για κάθε μείωση του ποσοστού μιας απ’ αυτές τις κατηγορίες, αυξάνεται το ποσοστό της αμέσως κατώτερης. Αν π.χ. οι «άριστοι» ή οι «άριστες» μονάδες (που ικανοποιούν τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής…) του 9-10 κριθεί ότι είναι 15% κι όχι 25%, οι «μέτριοι» του 7-8 γίνονται 70%. Κι αν οι «μέτριοι» είναι π.χ. 50%, τότε οι «κακοί» είναι 35%. Το 15% δηλαδή του 1-6 μπορεί να αυξηθεί κατά το δοκούν!

Η αξιολόγηση δεν αποτελεί παρά ένα ακόμα μέσο για τη συρρίκνωση του δημοσίου και τις μαζικές απολύσεις. Υπηρεσίες μπορούν να χαρακτηρίζονται «περιττές» και να καταργούνται, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τους εργαζόμενούς τους, για να δοθούν εργολαβία σε εταιρείες («outsourcing»). Εργαζόμενοι μπορούν να χαρακτηρίζονται «ανάξιοι» και να μειώνεται ο μισθός τους ή να απολύονται.

ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΥΝ


ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Κάλεσμα στην ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014, στις 17.00, στο Κεντρικό κτήριο (Προπύλαια)

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com
http://sdpekpa.blogspot.gr/

Αθήνα 29 Ιουλίου 2014

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014, στις 17.00, στο Κεντρικό κτήριο (Προπύλαια), προκειμένου να συναποφασίσουμε τις περαιτέρω ενέργειές μας σε σχέση με τα ζητήματα της αξιολόγησης και της διαθεσιμότητας/απολύσεων.


Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                 Η Γ.Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης       Μαρλέν Λογοθέτη

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30


Ψήφισμα Αλληλεγγύης για την συνδικαλιστική  δίωξη της  Ελισάβετ Παπαδοπούλου.
Η ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Καταγγέλλουμε την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να θέσει σε αργία την εκπαιδευτικό Ελισάβετ Παπαδοπούλου, αιρετή Εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Λακωνίας και Πρόεδρο του Συλλόγου Μολάων «Γ. Ρίτσος».

Όλα άρχισαν όταν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας άσκησε δίωξη σε βάρος της  με βάση τον «νέο» πειθαρχικό κώδικα για «αναξιοπρεπή συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας», μόνη κατηγορία που μπορούσε να αξιοποιηθεί προκειμένου η συνάδελφος να οδηγηθεί στο πειθαρχικό για συνδικαλιστική δράση.

Η Ελισάβετ Παπαδοπούλου διώκεται γιατί υπερασπίστηκε τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων, αποκάλυψε τις αυθαιρεσίες και τις παραβιάσεις της νομοθεσίας από τη διοίκηση, καθώς και την άθλια πραγματικότητα των σχολικών μονάδων και της λειτουργίας τους (κενά, κ.λπ.).

Η απόφαση να τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία τώρα, ενώ έχουν περάσει 5 μήνες από την παραπομπή της στο πειθαρχικό και λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση της απόφασης του πειθαρχικού, είναι πολιτική πράξη αυταρχισμού που επιδιώκει να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική δράση  και να δημιουργήσει κλίμα φόβου.

Η δίωξη αυτή έρχεται να προστεθεί στη βιομηχανία διώξεων που έχει στηθεί ενάντια σε κάθε εργαζόμενο στο δημόσιο που τολμά να αντιδράσει στις κυβερνητικές επιλογές, βαφτίζοντας παράπτωμα την ίδια τη συνδικαλιστική δράση.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ ΤΩΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                       Η Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης          Μαρλέν ΛογοθέτηΤρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Απεργία Τετάρτη, 9/7 - Προσυγκέντρωση 10.30, Κοραή

 

Την Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014, συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ στην πολιτική της διαθεσιμότητας-απολύσεων που είναι σε εξέλιξη και σε όσα επέρχονται με την δημιουργία νέων μηχανισμών και δεξαμενών απολύσεων μέσω:

-      της  προσχηματικής «αξιολόγησης»

-      της διαδικασίας επανελέγχου της μετατροπής των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε ΙΔΑΧ.

ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ τη διαδικασία της προσχηματικής αξιολόγησης. Παραδίδουμε τα έντυπα στο σύλλογό μας.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για να μην περάσουν οι ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, να ηττηθούν και να ακυρωθούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για συρρίκνωση και αποδόμηση του Δημόσιου Πανεπιστήμιου.

ΟΛΕΣ, ΟΛΟΙ στην 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ και στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 11π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Προσυγκέντρωση 10.30 Κοραή με πανό του Συλλόγου μας. 7-10π.μ. συμμετέχουμε στην κινητοποίηση στην Ιατρική.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                    Η Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης                      Μαρλέν Λογοθέτη


Επίθεση στον κοινό μας αγώνα, φοιτητών-εργαζομένωνΤις προηγούμενες μέρες, γίναμε μάρτυρες μιας ενορχηστρωμένης επίθεσης με στόχο το φοιτητικό κίνημα και την κινητοποίησή του υπέρ των εργαζομένων του Ιδρύματος και κατά των μέτρων που οδηγούν στην εφαρμογή των νόμων 4009/4076. Αυτή τη φορά, κάποιοι, γνωστοί για το ρόλο και τις προθέσεις τους, ξεπέρασαν κάθε όριο, καταθέτοντας μήνυση «κατά αγνώστων» φοιτητών.
Η πρόφαση; Ο σύλλογος φοιτητών του Τμήματος Φυσικής είχε πάρει απόφαση να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις φοιτητών, διοικητικών υπαλλήλων και καθαριστριών με τη μη διεξαγωγή μαθημάτων και εργαστηρίων την Πέμπτη, 19/6. Όταν η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε στον Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής από εκπροσώπους του φοιτητικού συλλόγου, εκείνος ξεκίνησε αμφισβητώντας τη νομιμοποίηση των συλλογικών οργάνων των φοιτητών, για να φτάσει μέχρι τον προπηλακισμό παριστάμενων και τις απειλές ότι δε θα πάρουν ποτέ πτυχίο.
Υπάρχουν κάποιοι που είναι γνωστοί. Από την εποχή της μεγάλης απεργίας μας, ξεχώριζαν ανάμεσα σ’ εκείνους που τοποθετούνταν απέναντι στον αγώνα μας για την υπεράσπιση της δουλειάς μας και της αξιοπρέπειάς μας. Σήμερα, οι ίδιοι παράγοντες ξαναβγαίνουν στο προσκήνιο, προκαλούν εντάσεις και κατασκευάζουν ιστορίες που τα ΜΜΕ λατρεύουν, για να τις αξιοποιήσουν δημιουργώντας μια εικόνα «ανομίας» στα Πανεπιστήμια, για να επιβάλουν τον αυταρχισμό και την ανελευθερία μέσα σ’ αυτά.
Δηλώνουμε αλληλέγγυοι στους «άγνωστους φοιτητές», που κατηγορούν γνωστοί για το ρόλο τους παράγοντες του Ιδρύματος.
Αυτούς, τους «άγνωστους φοιτητές» είδαμε δίπλα μας στους αγώνες μας κατά της διαθεσιμότητας, των νέων οργανισμών και των νόμων 4009/2011 και 4076/2012. Τους είδαμε δίπλα μας, στις περιφρουρήσεις, στις καταλήψεις και στις πορείες, όταν κάποια γνωστά στελέχη του Ιδρύματος προωθούσαν τα σχέδια της κυβέρνησης, τα οποία συνεχίζουν να προωθούν και σήμερα.
Είναι σαφές, πως στόχος κάποιων, μέσα από μια επίδειξη δύναμης από τη «Νέα Τάξη Πραγμάτων» που ξεκινά να παίρνει σάρκα και οστά στο ΕΚΠΑ, στα ΑΕΙ-ΤΕΙ και γενικά στο Δημόσιο, είναι η φίμωση οποιασδήποτε αντίστασης σε μέτρα που στόχο έχουν εμάς και τη ζωή μας.
Δηλώνουμε ότι δε θα επιτρέψουμε να μετατρέψουν το Ίδρυμα σε ένα απέραντο νεκροταφείο, στο οποίο θα θάβουν χορεύοντας τα δικαιώματά μας, φοιτητών κι εργαζομένων.
Δηλώνουμε πως συμπαραστεκόμαστε στους «ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ»!
Όταν αυτοί δέχονται επίθεση, είναι σαν να τη δεχόμαστε εμείς. Όπως, όταν εμείς δεχόμαστε επίθεση εκείνοι αντιδρούν σαν να τη δέχονται οι ίδιοι.
Ορισμένοι παράγοντες της Διοίκησης του ΕΚΠΑ δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αλληλεγγύη στο μέτωπο του αγώνα. Έχουν την ψευδαίσθηση ότι, αν απομονώσουν και χτυπήσουν κάποιον από μας, οι υπόλοιποι θα τους κάνουμε τη χάρη να μείνουμε αμέτοχοι.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ ΤΟΥΣ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                       Η Γ. Γραμματέας
Ζαχαρίας Τριγάζης                                          Μαρλέν Λογοθέτη


Κινητοποιήσεις στην Ιατρική Σχολή


Ψήφισμα

Σήμερα 3/7, εργαζόμενοι από την Ιατρική Σχολή και από άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, πραγματοποιήσαμε ανοιχτή συνέλευση, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Πανεπιστήμιο και ειδικότερα στην Ιατρική. Μετά την κατάργηση των φυλάκων, τις απολύσεις των καθαριστριών, τη μετατροπή των συμβασιούχων σε «ελεύθερους επαγγελματίες» και βεβαίως, το μέτρο της διαθεσιμότητας το Πανεπιστήμιο τελεί υπό διάλυση.

Απέναντι
σε αυτή την καθολική επίθεση στους όρους και τις συνθήκες της ζωής και της εργασίας μας η ανοιχτή συνέλευση της Ιατρικής  αποφάσισε ομόφωνα ότι:


1)     H Ιατρική Σχολή από 7/7 έως 11/7 κλείνει καθολικά, από 7:00πμ έως 10:00πμ, χωρίς προσωπικό ασφαλείας.
 
2)     Η κεντρική γραμματεία της Ιατρικής Σχολής θα δέχεται κοινό μόνο δύο μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα και Παρασκευή. Οι δε ώρες υποδοχής κοινού μειώνονται κατά μία ώρα και πλέον θα λειτουργεί 11:00πμ με 13:00μμ.

3)     Παράλληλα καλούμε τους συναδέλφους από άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, να επιδιώξουν αντίστοιχες συνελεύσεις και να συζητήσουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης ανάλογων δράσεων.


Οι παραπάνω δράσεις αποτελούν προειδοποίηση κλιμάκωσης των αγώνων μας ενάντια στις απολύσεις-διαθεσιμότητα και την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων.


ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.
 

Ανακοίνωση ΔΣ

Χαιρετίζουμε την απόφαση της Ανοιχτής Συνέλευσης Εργαζομένων-Διαθέσιμων-Απολυμένων και Φοιτητών Ιατρικής.

Καλούμε εργαζόμενους, φοιτητές και μέλη ΔΕΠ, να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί στην Ιατρική από Δευτέρα, 7/7 μέχρι και Παρασκευή, 11/7.

Καλούμε εργαζόμενους και φοιτητές σε άλλες σχολές να προχωρήσουν σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Η διαθεσιμότητα, η αξιολόγηση προσωπικού, ο επανέλεγχος συμβάσεων, και κάθε άλλο μέτρο που στοχεύει στη μείωση δομών, τη συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα, οδηγούν σε ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ και επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων. Η κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενες στον καθαρισμό στο ΕΚΠΑ (μη καταβολή δεδουλευμένων, αιφνίδιες και εκδικητικές απολύσεις, κ.α.), δείχνει το μέλλον που μας επιφυλάσσουν.

Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί, -προς το παρόν- εργαζόμενοι, διαθέσιμοι, απολυμένοι, σήμερα ή αύριο υποαπασχολούμενοι με άθλιες συνθήκες ή άνεργοι φοιτητές, ενάντια στην εξαθλίωση.


Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com
http://sdpekpa.blogspot.gr/
Αθήνα, 30/6/2014

Πέρσι το καλοκαίρι
όταν η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να συμπεριλάβει τα Πανεπιστήμια στο πρώτο κύμα διαθεσιμοτήτων-απολύσεων, το Υπουργείο Παιδείας έστειλε τη -διαβόητη πλέον- εγκύκλιο Κυριαζή. Τα Ιδρύματα κλήθηκαν τότε να δώσουν ποσοτικά στοιχεία για το προσωπικό, τους φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ, τις δραστηριότητές τους, για να προσδιοριστούν («αντικειμενικά») μέσω δεικτών και αλγορίθμων οι ανάγκες τους σε προσωπικό.
Ο στόχος ήταν προφανής. Οι διαθεσιμότητες-απολύσεις έρχονταν και έπρεπε να εμφανιστούν σαν αποτέλεσμα μιας «αντικειμενικής» αξιολόγησης.
Τι έγινε τότε; Διοικήσεις, με τη συμβολή συνδικαλιστικών ηγεσιών, έσπευσαν να αποστείλουν στοιχεία στο Υπουργείο, με τα οποία θα αποδείκνυαν –υποτίθεται- ότι όχι μόνο δεν πλεόναζε προσωπικό, αλλά χρειαζόταν κι άλλο. Το ΕΚΠΑ δεν αποτέλεσε εξαίρεση.
Μερικές μέρες μετά, στη βάση των ίδιων στοιχείων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 1.379 εργαζόμενοι σε 8 ΑΕΙ «πλεόναζαν». Στο ΕΚΠΑ οι «πλεονάζοντες» θεωρήθηκε ότι ήταν 498.

Ένα χρόνο μετά…
φαίνεται ότι τίποτα δεν έμαθαν ορισμένοι για τους στόχους των αξιολογήσεων. Όταν ο νέος Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε σαν προσωπική του νίκη την απόφαση της κυβέρνησης να αξιολογήσει για μια ακόμα φορά τα ΑΕΙ και, εάν προκύψει ότι χρειάζονται παραπάνω προσωπικό να προκηρύξει επιπλέον θέσεις, κάποιοι έσπευσαν να θριαμβολογήσουν και να συνεργαστούν με την κυβέρνηση σε μια διαδικασία πανομοιότυπη με την περσινή που οδήγησε πολλούς από μας στη διαθεσιμότητα και προσεχώς στην απόλυση. «Θα δώσουμε τα δικά μας στοιχεία», «θα μιλήσουμε με τους αξιολογητές», «θα τους αποδείξουμε ότι έχουμε ανάγκες σε προσωπικό», «θα μας ακούσουν γιατί θα είναι αντικειμενικοί», και άλλες παρόμοιες θέσεις ακούγονται τελευταία, λες και δε μάθαμε τίποτα από την πρώτη φορά και πρέπει να το επαναλάβουμε για να το εμπεδώσουμε.

Αξιολόγηση σχεδίων οργανισμών, όχι οργανογραμμάτων
Αρκεί να δει κανείς το κείμενο της προκήρυξης για την ανάθεση του έργου της αξιολόγησης για να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά (http://www.esos.gr/uploads/kcfinder/file/MIS_483526_Apofasi_Entaxis.pdf). Στελέχη της κυβέρνησης αναφέρονταν σε «αξιολόγηση οργανογραμμάτων». Η προκήρυξη όμως αφορά «αξιολόγηση σχεδίων οργανισμών» των 36 ΑΕΙ-ΤΕΙ. Τα σχέδια που έχουν καταθέσει τα Ιδρύματα, ούτως ή άλλως, έπρεπε να ελεγχθούν για να εγκριθούν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Να ελεγχθούν ως προς το εάν είναι σύμφωνα με τους νόμους 4009/4076 και το μνημονιακό πλάνο συρρίκνωσης του δημοσίου. Δε θα έπρεπε να διερωτηθεί κανείς, πριν πάρει θέση υπέρ της αξιολόγησης των 36 ΑΕΙ-ΤΕΙ, μήπως πίσω από τη διαδικασία δεν κρύβεται καμιά καλή πρόθεση για το προσωπικό, αλλά μια επιχείρηση κατά το δυνατόν μεγαλύτερης μείωσης δομών που, εκ των πραγμάτων, οδηγεί σε κατάργηση θέσεων;

Αξιολόγηση δημοσίου με κριτήρια ιδιωτικού τομέα
Η ίδια η λογική της ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρεία της αξιολόγησης φορέων του δημοσίου είναι εξαιρετικά προβληματική και ενδεικτική της αντίληψης που η εξουσία θέλει να επιβάλει στο δημόσιο τομέα. Με ποια κριτήρια θα αξιολογηθούν τα ΑΕΙ-ΤΕΙ, που επί της αρχής έχουν στόχο την προσφορά υπηρεσιών κι όχι το κέρδος, από αξιολογητές που το μόνο που ξέρουν είναι να μετράνε κέρδη και ζημίες; Τι θα σημάνει η διαδικασία αυτή για εκείνες τις δραστηριότητές τους που δεν είναι και δεν μπορούν να είναι κερδοφόρες; Κατάργησή τους; Επιβολή διδάκτρων και βιβλίων εσόδων-εξόδων;

Κατά παραγγελία «αντικειμενική» αξιολόγηση
Ας δούμε τα πράγματα ως έχουν: Απ’ τη μια είναι η κυβέρνηση που θέλει να απολύσει προσωπικό. Κι απ’ την άλλη είμαστε εμείς που θέλουμε να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας μας. Ποιος από μας ορθολογικά σκεπτόμενος θα δεχόταν να «επιλυθεί η διαφορά» μέσω μιας αξιολόγησης που παραγγέλνουν και πληρώνουν (με το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 142.065€) εκείνοι που θέλουν να μας απολύσουν; Όταν πληρώνει κανείς παίρνει αυτό που θέλει. Ως γνωστόν, η μόνη «αντικειμενική» αλήθεια είναι ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.

Αξιολόγησαν τα ΑΕΙ-ΤΕΙ μία φορά και έβγαλαν ότι έχουν «πλεονάζον προσωπικό».
Δε συμπράττουμε στο να τα αξιολογήσουν ξανά.

Για το Δ.Σ.
   Ο Πρόεδρος                                          Η Γ. Γραμματέας
Ζαχαρίας Τριγάζης                                     Μαρλέν Λογοθέτη