Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Ποιός μπαζώνει την Πανεπιστημιούπολη ;;Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30


Αθήνα 29 Απριλίου 2015
αρ.πρωτ: 1512Σας προωθούμε υπόμνημα του Δ.Σ. (10.10.2014) προς τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, σε σχέση με καταγγελίες που περιήλθαν εις γνώσιν μας για συστηματική εναπόθεση μπαζών εντός Πανεπιστημιούπολης.

Επισυνάπτουμε επίσης το πόρισμα της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής (19.12.2014) το οποίο επιβεβαιώνει το γεγονός και ζητάει την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.

Συνημμένο και συμπληρωματικό σημείωμα του Δ.Σ. προς τη Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής (18.2.2015).

Μετά από τα παραπάνω, για τα οποία ασφαλώς ενημερώθηκαν οι πρυτανικές αρχές, για το ζήτημα ξεκίνησε Ε.Δ.Ε., η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αναμένουμε το πόρισμά της να αποδώσει ευθύνες όπου υπάρχουν.

Επίσης, καλούμε τη Διοίκηση του Ιδρύματος να προχωρήσει στην άμεση αποκατάσταση της σημαντικής βλάβης που έχει υποστεί το περιβάλλον στη συγκεκριμένη έκταση της Πανεπιστημιούπολης.

Δείτε Πανεπιστημιακό mail σας


Για το Δ.Σ.

   Ο Πρόεδρος             Η Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης       Μαρλέν Λογοθέτη
Ανοιχτή επιστολή προς Πρύτανη ΕΚΠΑ


Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30

Προς Πρύτανη ΕΚΠΑ, Καθηγητή Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο
Κοιν. Αναπληρωτές Πρύτανη
Μέλη Πανεπιστημιακής Συγκλήτου

Αθήνα 29 Απριλίου 2015
αρ.πρωτ: 1511


Αξιότιμε κ. Πρύτανη,

Όπως προκύπτει από σειρά δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, ζητήματα που αφορούν το ΕΚΠΑ και δη τους εργαζόμενούς του, διερευνώνται από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή. Μέρος της σχετικής αλληλογραφίας δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ιδρύματος 


Αποδέκτης των σχετικών εγγράφων είναι και οι πρυτανικές αρχές (διά της διαβίβασης της σχετικής αλληλογραφίας), ως διοικητικά υπεύθυνες για τις προς εξέταση καταγγελίες, οι οποίες αφορούν:

Α. πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων του ΕΚΠΑ από τα κονδύλια του ΕΛΚΕ. Υπό εξέταση φαίνεται να βρίσκονται οι πρόσθετες αμοιβές συγκεκριμένων υπαλλήλων από το 2009 και μετά, με βασικό ερώτημα πώς και από με απόφαση ποιου συλλογικού οργάνου αυτές χορηγήθηκαν

και

Β. το προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της απεργίας. Στην αναφορά υπονοείται ότι, υπάλληλοι του ΕΚΠΑ εργάζονταν κατά τη διάρκεια της απεργίας ως προσωπικό ασφαλείας που οριζόταν πέραν των συλλογικών διαδικασιών των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου μας, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται από τις περικοπές της απεργίας, ενώ αμφισβητείται η ισχύς των βεβαιώσεων που αυτοί προσκόμισαν.

Στα έγγραφα που βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του Ιδρύματος παρατίθενται στοιχεία που φαίνεται να προκύπτουν από υπηρεσιακές αναφορές οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Στην δύσκολη συγκυρία που διανύει το δημόσιο πανεπιστήμιο με τη συνεχή μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, αδυνατώντας να επιτελέσει ακόμη και τις βασικές του λειτουργίες, είναι τουλάχιστον προκλητικό να προκύπτουν πρόσθετες αποδοχές, το ύψος των οποίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα, ανέρχεται σε κάποιες περιπτώσεις στο μισό ετήσιο εισόδημα ενός μέσου υπαλλήλου του ΕΚΠΑ, σε συγκεκριμένο κύκλο υπαλλήλων, ενώ η πλειονότητα του διοικητικού προσωπικού συστηματικά απασχολείται υπερωριακά, προκειμένου να καλύψει τα κενά λόγω της διαθεσιμότητας 400 συναδέλφων, χωρίς πρόσθετες απολαβές.

Εύλογες απορίες προκαλεί δε το γεγονός ότι έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια Εντολές Πληρωμών Αμοιβών πρόσθετων αποδοχών σε συγκεκριμένους υπαλλήλους, ακόμη και μέσα στο 2015, παρότι ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων κ. Ν. Μυλωνάς, είχε ενημερώσει με σχετικό έγγραφο στις 29/10/2014, ότι, από 1/10/2014, δε δύναται πλέον να εγκριθεί καμία υπερωριακή απασχόληση από κονδύλια του ΕΛΚΕ.

Δεδομένου ότι:

α. κάθε δυσμενής αναφορά σε εργαζόμενους του Ιδρύματος θίγει το σύνολο του προσωπικού, όπως και την έξωθεν καλή μαρτυρία του,

β. διαφαίνεται να ευνοούνται συγκεκριμένοι υπάλληλοι και δη συγκεκριμένης υπηρεσίας έναντι των συναδέλφων τους όσον αφορά τη λήψη πρόσθετων αμοιβών,

γ. η διαφάνεια των διαδικασιών αποτελεί στοιχειώδη λειτουργία της χρηστής δημόσιας διοίκησης, ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση δημόσιου χρήματος.

Θεωρούμε επιβεβλημένο να κοινοποιηθεί η υπηρεσιακή αλληλογραφία που αφορά στις συγκεκριμένες, υπό διερεύνηση από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, υποθέσεις και να τοποθετηθεί η Διοίκηση του Ιδρύματος δημοσίως μέσω του ανώτατου συλλογικού διοικητικού οργάνου του πανεπιστημίου για τα ζητήματα αυτά.

Ο Σύλλογός μας οφείλει να προστατεύσει το σύνολο των εργαζομένων του Ιδρύματος τόσο από συκοφαντικές αναφορές, όσο και από διοικητικές πράξεις που οδηγούν στην άνιση μεταχείρισή του.

Για το Δ.Σ.


   Ο Πρόεδρος             Η Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης       Μαρλέν Λογοθέτη

Κυριακή, 19 Απριλίου 2015


Ανακοίνωση - καταγγελία για την εισβολή της αστυνομίας στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ


Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών                                                             
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com
http://sdpekpa.blogspot.gr/                                                      

Αθήνα, 19 Απριλίου 2015
Α.Π. 1507


Την Παρασκευή, 17/4/2015, η βίαιη εκκένωση της Πρυτανείας από την Αστυνομία, ολοκλήρωσε το σήριαλ «Νόμος και Τάξη», που παιζόταν τις τελευταίες μέρες, με μια συνεχιζόμενη εκστρατεία παραπληροφόρησης που μόνο στόχο είχε τη νομιμοποίηση της εισβολής των αστυνομικών δυνάμεων στην Πρυτανεία.
-          Καταγγέλλουμε την εισβολή της αστυνομίας στην Πρυτανεία.
-          Καταγγέλλουμε την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να δώσει εντολή καταπάτησης του ασύλου από τα ΜΑΤ.
-          Καταγγέλλουμε τις πανεπιστημιακές αρχές, που, παίζοντας δικά τους πολιτικά παιχνίδια, φρόντισαν να φέρουν τις αστυνομικές δυνάμεις μέσα στο ΕΚΠΑ, επιδιώκοντας και τον κοινωνικό αυτοματισμό στην επίθεση εναντίον του ασύλου.
Σε ό,τι αφορά τις πρυτανικές αρχές, από την πρώτη στιγμή, κάλεσαν τις αστυνομικές δυνάμεις να εισβάλουν στο κτήριο και αναλώθηκαν σε μια σειρά ανακοινώσεων οι οποίες μόνο την πραγματικότητα δεν απηχούσαν. Εμφάνιζαν το πανεπιστήμιο να λειτουργεί άψογα μέχρι την παραμονή της κατάληψης και να καταρρέει την επόμενη. Πρόκειται για το ίδιο πανεπιστήμιο όμως, που υπολειτουργεί από το Σεπτέμβρη του 2013 με τις διαθεσιμότητες, που ήδη από πιο πριν είχε απωλέσει μέρος των αποθεματικών του, στο όνομα της «εθνικής προσπάθειας για δημοσιονομική εξυγίανση», που υποχρηματοδοτείται σταθερά και που όλο και μεγαλύτερα τμήματα της λειτουργίας του παραδίδονται στο κεφάλαιο, αποκλείοντας όλο και μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών από τις σπουδές τους και εξαθλιώνοντας τους εργαζόμενους του.
Οι πρυτανικές αρχές, αντί να πιέσουν για την άρση των προβλημάτων, φρόντισαν να συγκαλύψουν την απώλεια 399 εργαζομένων, εδώ και ενάμιση χρόνο, την παντελή απουσία θέρμανσης, φύλαξης και καθαριότητας σε κρίσιμους χώρους του, την έλλειψη στοιχειωδών υλικών στις υπηρεσίες, κλπ.
Η μετατροπή του θέματος μιας κατάληψης, που για τη λειτουργία του πανεπιστημίου ελάχιστη ως καμία σημασία είχε, σε μείζον ζήτημα ήταν επιλογή παραγόντων εντός και εκτός πανεπιστημίου που στόχευαν στην εμπέδωση μιας «κατάστασης έκτακτης ανάγκης», με θύματα τα δικαιώματα και τους αγώνες. Στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας βρέθηκαν κάποιοι που θυμούνται τη λειτουργία του πανεπιστημίου μόνο όταν η αναφορά σ’ αυτήν μπορεί να αξιοποιηθεί για τα δικά τους συμφέροντα.
Ως εργαζόμενοι, τα ίδια επιχειρήματα ακούγαμε και στην επί τρεισήμισι μήνες απεργία μας, από την τότε κυβέρνηση και τους υποστηρικτές της. Και τότε, κατά τη γνώμη εκείνων που θυμούνται το πανεπιστήμιο μόνο για να πλήξουν κινητοποιήσεις και φωνές ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και τη διάλυσή του, για όλα τα δεινά του πανεπιστημίου και της ελληνικής οικογένειας, φταίγαμε εμείς.
Η υποκριτική συζήτηση που διεξάγεται αυτές τις μέρες είναι επικίνδυνη. Επιχειρεί να συγκαλύψει τα πραγματικά προβλήματα, για να διασφαλίσει ότι από Δευτέρα θα γυρίσουμε στην κανονικότητα και θα έχει εμπεδωθεί η άποψη ότι το πανεπιστήμιο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τακτικές αυτού του είδους δε θα μας βρουν ούτε συμμάχους ούτε συνένοχους.
-          Αντιστεκόμαστε και αποκρούουμε κάθε προσπάθεια συκοφάντησης των αγώνων. Στεκόμαστε στο πλευρό των απεργών πείνας και των δίκαιων αιτημάτων τους. Καταγγέλλουμε την προσπάθεια φίμωσης του κινήματος αλληλεγγύης και απαιτούμε την άρση κάθε δίωξης εναντίων όλων των συλληφθέντων στο πλαίσιο μιας σκευωρίας ενάντια στους κοινωνικούς αγώνες.
-          Επισημαίνουμε ότι η πρόσκληση από τις Πανεπιστημιακές Αρχές των αστυνομικών δυνάμεων, η απουσία κάθε προσπάθειας διαλόγου και πολιτικής προσέγγισης βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την έννοια του δημόσιου ακαδημαϊκού Ιδρύματος και της δημοκρατίας. Σε όλους αυτούς που θέλουν να μετατρέψουν το Πανεπιστήμιο σε «υγειονομική ζώνη» για το κράτος και το κεφάλαιο απαντάμε ότι η επιβολή της αστυνομοκρατίας και της κρατικής καταστολής ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. Το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει δημόσιος χώρος παραγωγής και μετάδοσης γνώσης, ελεύθερης διακίνησης ιδεών και πολιτικής κινηματικής δράσης.
-          Καλούμε τους όψιμους «υπερασπιστές» της λειτουργίας του Πανεπιστημίου να στρέφουν την προσοχή τους στα πραγματικά προβλήματά του και να σταματήσουν τη συστηματική συκοφάντηση των τμημάτων εκείνων της πανεπιστημιακής κοινότητας που αγωνίζονται για δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, για τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα τους.
-          Καλούμε τους πανεπιστημιακούς που από τις θέσεις που κατέχουν σήμερα σε υπουργεία ανακαλύπτουν «παραβιάσεις του ασύλου» όταν σ' αυτό διεξάγονται κινητοποιήσεις και όχι όταν επεμβαίνει η αστυνομία και που ισχυρίζονται ότι τα Ιδρύματα στα οποία δίδασκαν μέχρι χθες είναι «άντρα ανομίας», να θυμηθούν το ρόλο τους ως δάσκαλοι κι όχι ως παιδονόμοι.
-          Υπερασπίζουμε το πανεπιστημιακό άσυλο και καλούμε όλα τα μαχόμενα τμήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας σε κοινή δράση και συμπόρευση.

Το Δ.Σ.

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30


Αθήνα 6 Απριλίου 2015
αρ.πρωτ: 1506

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Η Διοίκηση, από τη λήξη της απεργίας μας μέχρι και σήμερα, επιμένει να επιδεικνύει προς τα έξω μια εικόνα λειτουργίας του Ιδρύματος χωρίς προβλήματα, παρά τη διαθεσιμότητα 400 συναδέλφων μας. Εικόνα που καμιά σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα και που φυσικά δεν άσκησε ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΙΕΣΗ για την επιστροφή των 400 εργαζομένων.
Αρχικά, αποφάσισε να «αντιμετωπίσει» το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού με την επιφόρτιση των μη διαθέσιμων υπαλλήλων με έργο που, παρά τις απλήρωτες υπερωρίες, δεν είναι δυνατό να καλυφθεί, και με την αποδοχή, κατόπιν παροτρύνσεων από διάφορους παράγοντες εντός και εκτός Ιδρύματος, της «εθελοντικής» εργασίας διαθέσιμων συναδέλφων. Αυτή ήταν και η λογική της «πρόταση Αρβανιτόπουλου»: «να βάλουν πλάτη οι διαθέσιμοι» μέχρι να επιστρέψουν… ή να απολυθούν.
Στη συνέχεια, η Διοίκηση, παραβιάζοντας το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, με απόφαση Συγκλήτου (27/11/2014), ανέθεσε σε συναδέλφους ΕΔΙΠ διοικητικό έργο. Σημειώνουμε ότι, σε γραπτό ερώτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ σχετικά με τη φύση των καθηκόντων των ΕΔΙΠ, που κατατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας (16/10/2014, Α.Π. 167843), η απάντηση ήταν πως αυτά είναι αμιγώς διδακτικά (3/12/2014, Α.Π. 196014/Ζ2). Η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συλλόγου ΕΔΙΠ (3/12/2014) κατήγγειλε ομόφωνα την παράνομη και αυταρχική αυτή μεθόδευση της διοίκησης του ΕΚΠΑ.
Η Διοίκηση, με τις επιλογές της, δεν έκανε τίποτα για να αναδείξει την έλλειψη των 400 διοικητικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Με το να μπαλώνει κενά, δείχνοντας μια επίπλαστη εικόνα «κανονικότητας», μόνο επιχειρήματα υπέρ των μνημονιακών πολιτικών περί πλεονάζοντος προσωπικού προσέφερε. Απέδειξε έτσι ότι μόνο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μπορούν να διασφαλίσουν και την άσκηση πίεσης και τις θέσεις εργασίας τους.
Μετά από πολύμηνο ΔΙΚΟ ΜΑΣ αγώνα, έχουμε πλέον καταφέρει να φτάσουμε στην κατάθεση ενός νομοσχεδίου για την επιστροφή των διαθέσιμων.
ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ, όπως κάναμε εξαρχής, ΚΑΘΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ.
Κανείς δεν είναι δυνατό να υποκαταστήσει 400 εργαζόμενους. Από την αρχή της διαθεσιμότητας, η πραγματικότητα στο Ίδρυμα είναι υπηρεσίες και αντικείμενα εργασίας είτε να καλύπτονται στοιχειωδώς είτε να παραμένουν ακάλυπτα, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση όγκου δουλειάς που δεν είναι δυνατό να διεκπεραιωθεί.
Απαιτούμε μαζί με τους συναδέλφους μας ΕΔΙΠ την ανάκληση όλων των αποφάσεων που πλήττουν το ρόλο και το θεσμικά κατοχυρωμένο εργασιακό status του κλάδου τους. Συστρατευόμαστε μαζί τους ενάντια στην προσπάθεια αξιοποίησης των πολιτικών συρρίκνωσης του διοικητικού προσωπικού στην κατεύθυνση της ανατροπής των δικαιωμάτων και κατακτήσεων άλλων τμημάτων εργαζομένων. Οι πολιτικές που αποδομούν και συρρικνώνουν το Πανεπιστήμιο, δεν αντιμετωπίζονται με ημίμετρα και πολιτικές διαχείρισης της μιζέριας και με πρακτικές που πλήττουν τη θέση και το ρόλο κλάδων εργαζομένων που τα καθήκοντά τους είναι θεσμικά προσδιορισμένα.
Συμμετέχουμε στη στάση εργασίας και την παράσταση διαμαρτυρίας των συναδέλφων ΕΔΙΠ κατά την προσεχή συνεδρίαση της Συγκλήτου.
Στεκόμαστε στο πλευρό τους ενάντια στην τρομοκράτηση και τις απειλές, την αυθαιρεσία και την κατάχρηση εξουσίας.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ


Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος                 Η Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης        Μαρλέν Λογοθέτη


Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30


Αθήνα 6 Απριλίου 2015
αρ.πρωτ: 1505

Εδώ και ένα μήνα, από τις 2 Μαρτίου, βρίσκεται σε εξέλιξη μια απεργία πείνας στις ελληνικές φυλακές, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού κρατουμένων. Οι οποίοι χρησιμοποιούν το έσχατο μέσο που έχουν, την ίδια τους τη ζωή, για να διεκδικήσουν στοιχειώδη δικαιώματα, που στο πλαίσιο του κράτους δικαίου είναι αυτονόητα.

Αγωνιζόμενοι ενάντια στην εδραίωση ενός καθεστώτος έκτακτης ανάγκης που πλήττει τις ελευθερίες όλων μας, διεκδικούν: Την κατάργηση της ειδικής «αντιτρομοκρατικής» και κατασταλτικής νομοθεσίας, την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ’, την οριοθέτηση της χρήσης και επεξεργασίας του DNA σαν αποδεικτικό μέσο, την παύση των πρακτικών παραβίασης των δικαιωμάτων των πολιτικών κρατουμένων στην κατεύθυνση της εξόντωσής τους, την άρση της λογικής της συλλογικής ευθύνης που οδηγεί στη σύλληψη ακόμα και συγγενών κρατουμένων.

Η διεκδίκηση του σεβασμού στοιχειωδών δικαιωμάτων, η εναντίωση στην επιβολή καθεστώτος έκτακτης ανάγκης και εξαίρεσης που τείνει να μονιμοποιηθεί, είναι αυτονόητο καθήκον όλων μας. Εάν συναινέσουμε σήμερα στην ποινικοποίηση της πολιτικής δράσης και της αλληλεγγύης, θα έχουμε συναινέσει στο να απολέσουμε κάθε δυνατότητα πάλης, κάθε δικαίωμα διεκδίκησης.

Οι απεργοί πείνας είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ο κίνδυνος για τη ζωή τους είναι άμεσος.

Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην ψήφιση του νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή, συμπεριλαμβάνοντας και τις τροπολογίες που θα ικανοποιούν τα δίκαια αιτήματα των πολιτικών κρατουμένων απεργών πείνας, στην κατεύθυνση της αναδιαμόρφωσης του σωφρονιστικού συστήματος και του σεβασμού των δικαιωμάτων.

Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό. Γι’ αυτό καλούμε εκείνους που όλες αυτές τις μέρες έχουν αναλωθεί σε λογικές υπέρ του δόγματος «μηδενικής ανοχής» να πάρουν θέση απέναντι στο θεμελιώδες ζήτημα που τίθεται: το σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Καλούμε συνδικαλιστικούς φορείς και συλλογικότητες να πάρουν θέση. Η ποινικοποίηση της πολιτικής δράσης συνεπάγεται και τη γνώριμη σε μας ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Χωρίς πλαίσιο πολιτικών ελευθεριών δεν υφίστανται ούτε κοινωνικές ούτε συνδικαλιστικές ελευθερίες.


Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος                  Η Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης          Μαρλέν Λογοθέτη