Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Ανοιχτή επιστολή προς Πρύτανη ΕΚΠΑ


Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30

Προς Πρύτανη ΕΚΠΑ, Καθηγητή Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο
Κοιν. Αναπληρωτές Πρύτανη
Μέλη Πανεπιστημιακής Συγκλήτου

Αθήνα 29 Απριλίου 2015
αρ.πρωτ: 1511


Αξιότιμε κ. Πρύτανη,

Όπως προκύπτει από σειρά δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, ζητήματα που αφορούν το ΕΚΠΑ και δη τους εργαζόμενούς του, διερευνώνται από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή. Μέρος της σχετικής αλληλογραφίας δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ιδρύματος 


Αποδέκτης των σχετικών εγγράφων είναι και οι πρυτανικές αρχές (διά της διαβίβασης της σχετικής αλληλογραφίας), ως διοικητικά υπεύθυνες για τις προς εξέταση καταγγελίες, οι οποίες αφορούν:

Α. πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων του ΕΚΠΑ από τα κονδύλια του ΕΛΚΕ. Υπό εξέταση φαίνεται να βρίσκονται οι πρόσθετες αμοιβές συγκεκριμένων υπαλλήλων από το 2009 και μετά, με βασικό ερώτημα πώς και από με απόφαση ποιου συλλογικού οργάνου αυτές χορηγήθηκαν

και

Β. το προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της απεργίας. Στην αναφορά υπονοείται ότι, υπάλληλοι του ΕΚΠΑ εργάζονταν κατά τη διάρκεια της απεργίας ως προσωπικό ασφαλείας που οριζόταν πέραν των συλλογικών διαδικασιών των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου μας, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται από τις περικοπές της απεργίας, ενώ αμφισβητείται η ισχύς των βεβαιώσεων που αυτοί προσκόμισαν.

Στα έγγραφα που βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του Ιδρύματος παρατίθενται στοιχεία που φαίνεται να προκύπτουν από υπηρεσιακές αναφορές οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Στην δύσκολη συγκυρία που διανύει το δημόσιο πανεπιστήμιο με τη συνεχή μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, αδυνατώντας να επιτελέσει ακόμη και τις βασικές του λειτουργίες, είναι τουλάχιστον προκλητικό να προκύπτουν πρόσθετες αποδοχές, το ύψος των οποίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα, ανέρχεται σε κάποιες περιπτώσεις στο μισό ετήσιο εισόδημα ενός μέσου υπαλλήλου του ΕΚΠΑ, σε συγκεκριμένο κύκλο υπαλλήλων, ενώ η πλειονότητα του διοικητικού προσωπικού συστηματικά απασχολείται υπερωριακά, προκειμένου να καλύψει τα κενά λόγω της διαθεσιμότητας 400 συναδέλφων, χωρίς πρόσθετες απολαβές.

Εύλογες απορίες προκαλεί δε το γεγονός ότι έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια Εντολές Πληρωμών Αμοιβών πρόσθετων αποδοχών σε συγκεκριμένους υπαλλήλους, ακόμη και μέσα στο 2015, παρότι ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων κ. Ν. Μυλωνάς, είχε ενημερώσει με σχετικό έγγραφο στις 29/10/2014, ότι, από 1/10/2014, δε δύναται πλέον να εγκριθεί καμία υπερωριακή απασχόληση από κονδύλια του ΕΛΚΕ.

Δεδομένου ότι:

α. κάθε δυσμενής αναφορά σε εργαζόμενους του Ιδρύματος θίγει το σύνολο του προσωπικού, όπως και την έξωθεν καλή μαρτυρία του,

β. διαφαίνεται να ευνοούνται συγκεκριμένοι υπάλληλοι και δη συγκεκριμένης υπηρεσίας έναντι των συναδέλφων τους όσον αφορά τη λήψη πρόσθετων αμοιβών,

γ. η διαφάνεια των διαδικασιών αποτελεί στοιχειώδη λειτουργία της χρηστής δημόσιας διοίκησης, ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση δημόσιου χρήματος.

Θεωρούμε επιβεβλημένο να κοινοποιηθεί η υπηρεσιακή αλληλογραφία που αφορά στις συγκεκριμένες, υπό διερεύνηση από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, υποθέσεις και να τοποθετηθεί η Διοίκηση του Ιδρύματος δημοσίως μέσω του ανώτατου συλλογικού διοικητικού οργάνου του πανεπιστημίου για τα ζητήματα αυτά.

Ο Σύλλογός μας οφείλει να προστατεύσει το σύνολο των εργαζομένων του Ιδρύματος τόσο από συκοφαντικές αναφορές, όσο και από διοικητικές πράξεις που οδηγούν στην άνιση μεταχείρισή του.

Για το Δ.Σ.


   Ο Πρόεδρος             Η Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης       Μαρλέν Λογοθέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου