Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com                                              
http://sdpekpa.blogspot.gr/                                                       


Αθήνα 21 Μαρτίου 2016
Αριθ. πρωτ. 1603


Γενική Συνέλευση

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016, Κεντρικό κτήριο, αμφ. Δρακόπουλου, 10 π.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. καλεί σε Γ.Σ. (δεύτερη επαναληπτική) τα μέλη του Συλλόγου την Τρίτη, 22/3/2016, 10 π.μ. στο κεντρικό κτήριο, στο αμφιθέατρο Δρακόπουλου με θέματα ημερήσιας διάταξης ίδια με αυτά της αρχικής (πρόσκληση για 10/3/2016).
1.      Τροποποίηση καταστατικού
2.      Διάφορα τρέχοντα θέματα (μισθοδοτικά διαθέσιμων, εφαρμογή νέου μισθολογίου κλπ)

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού ενημερώνουμε ότι:
-       Η Γ.Σ. μας θα πρέπει να ξεκινήσει αυστηρά στις 10π.μ.  προκειμένου να συζητηθούν εκτενώς όλες οι προτάσεις.
-       Οι παρόντες θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι τη λήξη της Γ.Σ. προκειμένου να συμμετάσχουν σε μυστική ψηφοφορία σε σχέση με την αλλαγή του καταστατικού.
-       Σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού του Συλλόγου μας, για την αλλαγή του καταστατικού, η πρώτη Γ.Σ. πρέπει να έχει αυξημένη απαρτία του ενός δευτέρου (½) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. χρειάζεται απαρτία του ενός τετάρτου (¼) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών και η δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. έχει απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό οικονομικώς τακτοποιημένων μελών.
-       Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, προκειμένου να τροποποιηθεί το καταστατικό, χρειάζεται πλειοψηφία τριών τετάρτων (¾) επί των παρόντων στη Γ.Σ.

ΚΑΛΟΥΜΕ τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου να παρευρεθούν στη Γ.Σ.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                         Η  Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης                                  Μαρλέν Λογοθέτη


Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, Παρασκευή 18 Μαρτίου, αμφ 433, Φιλοσοφική Σχολή, στις 10 π.μ

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com
http://sdpekpa.blogspot.gr/
Αθήνα 15 Μαρτίου 2016
Αριθ. πρωτ. 1602


Γενική Συνέλευση Α’ επαναληπτική
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016, Φιλοσοφική Σχολή, αίθουσα 433, 10π.μ.

Β’ επαναληπτική, Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016, Κεντρικό κτήριο, αμφ. Δρακόπουλου, 10 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. καλεί σε δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. τα μέλη του Συλλόγου την Παρασκευή, 18/3/2016 στις 10π.μ. στην αίθουσα 433 της Φιλοσοφικής Σχολής με θέματα ημερήσιας διάταξης ίδια με αυτά της προηγούμενης (10/3/2016). Σε περίπτωση που η δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. δεν έχει απαρτία, θα ακολουθήσει η τρίτη επαναληπτική την Τρίτη, 22/3/2016, 10 π.μ. στο κεντρικό κτήριο, στο αμφιθέατρο Δρακόπουλου.

1. Τροποποίηση καταστατικού

2. Διάφορα τρέχοντα θέματα (μισθοδοτικά διαθέσιμων, εφαρμογή νέου μισθολογίου κλπ)

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού ενημερώνουμε ότι:

- Η Γ.Σ. μας θα πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως προκειμένου να συζητηθούν εκτενώς όλες οι προτάσεις.

- Οι παρόντες θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι τη λήξη της Γ.Σ. προκειμένου να συμμετάσχουν σε μυστική ψηφοφορία σε σχέση με την αλλαγή του καταστατικού.

- Σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού του Συλλόγου μας, για την αλλαγή του καταστατικού, η πρώτη Γ.Σ. πρέπει να έχει αυξημένη απαρτία του ενός δευτέρου (½) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. χρειάζεται απαρτία του ενός τετάρτου (¼) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών και η δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. έχει απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό οικονομικώς τακτοποιημένων μελών.

- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, προκειμένου να τροποποιηθεί το καταστατικό, χρειάζεται πλειοψηφία τριών τετάρτων (¾) επί των παρόντων στη Γ.Σ.

ΚΑΛΟΥΜΕ τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου να παρευρεθούν στη Γ.Σ.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος               Η Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης       Μαρλέν Λογοθέτη

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com                                                        
 http://sdpekpa.blogspot.gr/                                                        


Αθήνα 3 Μαρτίου 2016
Αριθ. πρωτ. 1601


Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

Γενική Συνέλευση

Φιλοσοφική Σχολή, αίθουσα 314, 12μ.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. καλεί έκτακτη Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου την Πέμπτη, 10-3-2016 στις 12μ.μ. στην αίθουσα 314 της Φιλοσοφικής Σχολής με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Τροποποίηση καταστατικού

2.      Διάφορα τρέχοντα θέματα (μισθοδοτικά διαθέσιμων, εφαρμογή νέου μισθολογίου κλπ)

Για να συγκροτηθεί σε σώμα η Γ.Σ. της 10-3-2016, επειδή έχει ως θέμα την τροποποίηση του καταστατικού, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ αυξημένη απαρτία, που είναι το 50% των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

ΚΑΛΟΥΜΕ τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου να παρευρεθούν στη Γ.Σ.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                  Η  Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης                                         Μαρλέν ΛογοθέτηΤετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30

Αθήνα  1 Μαρτίου 2016
αρ.πρωτ: 1600


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4369, 27 Φεβρουαρίου 2016, αρ. φύλλου 33, Τεύχος Πρώτο, με τον οποίο ικανοποιείται το αίτημά μας για την αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των διαθέσιμων και για αναγνώριση του χρόνου της διαθεσιμότητας, ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, με όλες τις υπαγόμενες συνέπειες ως προς την αναγνώριση των βαθμολογικών και μισθολογικών κλιμακίων των διαθέσιμων και τη συνολική προϋπηρεσία.

Μετά τη νίκης μας επί των απολύσεων της διαθεσιμότητας, ένα ακόμη αίτημα κάτω από την τεράστια πίεσή μας, υλοποιείται.
Ας το κρατήσουμε αυτό, μπροστά στις μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας και για τις οποίες για να επιτύχουμε το στόχο μας, θα πρέπει να επιδείξουμε την ίδια αποφασιστικότητα.


Για λεπτομέρειες, οι συνάδελφοι θα πρέπει να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Διοικητικού.

Επισυνάπτεται ο νόμος.

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/33%CE%912016.pdfΓια το Δ.Σ

  Ο Πρόεδρος                Η Γ.Γραμματέας


Ζαχαρίας Τριγάζης       Μαρλέν Λογοθέτη
Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2016
αρ.πρωτ: 1599


Τον Ιανουάριο ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ολοκλήρωσε την έκθεσή του για τον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ, καταλήγοντας ότι, κατά τη διετία 2013-2014, 241.183€ δαπανήθηκαν από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ για πρόσθετες αμοιβές, αμοιβές που δόθηκαν με τη μορφή τριών επιδομάτων (ισολογισμού, αποζημίωσης μέρους κανονικής αδείας και θέσης ευθύνης). Η έκθεση, που έχει διαβιβαστεί σε αρμόδιους φορείς (ΕΚΠΑ, Υπουργείο Παιδείας, Εισαγγελία, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ενιαία Αρχή Πληρωμών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), καταλογίζει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σημαντικά ποσά και ζητάει να διερευνηθούν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες.

Απαιτούμε την άμεση διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές όσων διαπιστώνει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και την απόδοση ευθυνών, όσο ψηλά κι αν φτάνουν.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΠΑ δε θα χρεωθούν στο σύνολό τους πρακτικές που αφορούν ελάχιστους, πρακτικές που επί σειρά ετών ακολουθήθηκαν, έχοντας την έγκριση της Διοίκησης του ΕΚΠΑ, η οποία και φέρει την ευθύνη για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του ΕΛΚΕ.

Απαιτούμε από τη Διοίκηση του ΕΚΠΑ να πάρει άμεσα θέση.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΠΑ εργάζονται καθημερινά στηρίζοντας τη λειτουργία του Ιδρύματος, με άθλιους μισθούς και κατά κανόνα απλήρωτες υπερωρίες. Οι υπερωρίες που οι εργαζόμενοι κάνουν, σε ένα Ίδρυμα το οποίο ταλανίζεται από την έλλειψη προσωπικού, πρέπει να πληρώνονται. Κάθε άρνηση της Διοίκησης να αποζημιώσει εργαζόμενους για εργασία πέραν του ωραρίου μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Φαινόμενα ευνοιοκρατίας, επιλεκτικής μεταχείρισης, αδιαφάνειας, μηχανισμών ικανοποίησης ατομικών συμφερόντων, τα οποία επέβαλαν τη διενέργεια έρευνας από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, δε θα ανεχτούμε.

Δε θα επιτρέψουμε καμιά επιχείρηση συγκάλυψης. Δε θα ανεχθούμε, μέσω διατάξεων νομοσχεδίων που μπορεί να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το «ξέπλυμα» ύποπτων ιστοριών στις οποίες εμπλέκονται χθεσινοί παράγοντες των ΑΕΙ και χθεσινοί, σημερινοί ή αυριανοί κυβερνητικοί παράγοντες.

Οι υπεύθυνοι ας σταματήσουν να σιωπούν κι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να διερευνηθεί σε βάθος το τι συνέβαινε στο ΕΚΠΑ επί σειρά ετών. Δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Υπάρχουν εξατομικευμένες ευθύνες και στην αναζήτησή τους θα σταθούμε αρωγοί.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                             Η Γ. Γραμματέας


Ζαχαρίας Τριγάζης                          Μαρλέν Λογοθέτη