Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2016
αρ.πρωτ: 1599


Τον Ιανουάριο ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ολοκλήρωσε την έκθεσή του για τον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ, καταλήγοντας ότι, κατά τη διετία 2013-2014, 241.183€ δαπανήθηκαν από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ για πρόσθετες αμοιβές, αμοιβές που δόθηκαν με τη μορφή τριών επιδομάτων (ισολογισμού, αποζημίωσης μέρους κανονικής αδείας και θέσης ευθύνης). Η έκθεση, που έχει διαβιβαστεί σε αρμόδιους φορείς (ΕΚΠΑ, Υπουργείο Παιδείας, Εισαγγελία, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ενιαία Αρχή Πληρωμών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), καταλογίζει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σημαντικά ποσά και ζητάει να διερευνηθούν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες.

Απαιτούμε την άμεση διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές όσων διαπιστώνει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και την απόδοση ευθυνών, όσο ψηλά κι αν φτάνουν.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΠΑ δε θα χρεωθούν στο σύνολό τους πρακτικές που αφορούν ελάχιστους, πρακτικές που επί σειρά ετών ακολουθήθηκαν, έχοντας την έγκριση της Διοίκησης του ΕΚΠΑ, η οποία και φέρει την ευθύνη για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του ΕΛΚΕ.

Απαιτούμε από τη Διοίκηση του ΕΚΠΑ να πάρει άμεσα θέση.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΠΑ εργάζονται καθημερινά στηρίζοντας τη λειτουργία του Ιδρύματος, με άθλιους μισθούς και κατά κανόνα απλήρωτες υπερωρίες. Οι υπερωρίες που οι εργαζόμενοι κάνουν, σε ένα Ίδρυμα το οποίο ταλανίζεται από την έλλειψη προσωπικού, πρέπει να πληρώνονται. Κάθε άρνηση της Διοίκησης να αποζημιώσει εργαζόμενους για εργασία πέραν του ωραρίου μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Φαινόμενα ευνοιοκρατίας, επιλεκτικής μεταχείρισης, αδιαφάνειας, μηχανισμών ικανοποίησης ατομικών συμφερόντων, τα οποία επέβαλαν τη διενέργεια έρευνας από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, δε θα ανεχτούμε.

Δε θα επιτρέψουμε καμιά επιχείρηση συγκάλυψης. Δε θα ανεχθούμε, μέσω διατάξεων νομοσχεδίων που μπορεί να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το «ξέπλυμα» ύποπτων ιστοριών στις οποίες εμπλέκονται χθεσινοί παράγοντες των ΑΕΙ και χθεσινοί, σημερινοί ή αυριανοί κυβερνητικοί παράγοντες.

Οι υπεύθυνοι ας σταματήσουν να σιωπούν κι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να διερευνηθεί σε βάθος το τι συνέβαινε στο ΕΚΠΑ επί σειρά ετών. Δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Υπάρχουν εξατομικευμένες ευθύνες και στην αναζήτησή τους θα σταθούμε αρωγοί.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                             Η Γ. Γραμματέας


Ζαχαρίας Τριγάζης                          Μαρλέν Λογοθέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου