Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30

Αθήνα 22 Φεβρουαρίου  2016
αρ.πρωτ: 1598Οι συνάδελφοι που επέστρεψαν από διαθεσιμότητα, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου ΕΣΔΑ, δικαιούνται να πάρουν το υπόλοιπο της κανονικής αδείας για το έτος κατά το οποίο εργάστηκαν έστω και για λίγους μήνες.

Δηλαδή:

Α. Όσοι βγήκαν σε διαθεσιμότητα το 2013 και δεν εργάστηκαν κατά το 2014, μπορούν να πάρουν το υπόλοιπο της αδείας του 2013.

Β. Όσοι βγήκαν σε διαθεσιμότητα το 2014, έχοντας εργαστεί κάποιους μήνες, μπορούν να πάρουν το υπόλοιπο της αδείας του 2014. 

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος.

Σύμφωνα με το νόμο 4354/2015, άρθρα 11 και 26, για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων που εργάζονται σε ΝΠΔΔ (όπως το ΕΚΠΑ) αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που τυχόν έχουν με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, ΟΚΑ, ΟΤΑ, κ.α. (όπως αναφέρονται στο άρθρο 7).

Επισυνάπτεται ο νόμος.

Για λεπτομέρειες και για τα δύο θέματα, οι συνάδελφοι θα πρέπει να απευθυνθούν άμεσα στη Διεύθυνση Διοικητικού.


Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, για τα επισυναπτόμενα αρχεία, να ενημερωθούν από το Staff στο WebMail του ΕΚΠΑ.

Για  Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                Η Γ.Γραμματέας


Ζαχαρίας Τριγάζης       Μαρλέν Λογοθέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου