Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com                                      
 http://sdpekpa.blogspot.gr/                                                     

Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2016
Α.Π. 1638


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ (24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)


Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου στις 15.30 στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης τη δίκη των απεργών των ΑΕΙ, που πρόκειται να διεξαχθεί στις 24 Οκτωβρίου. Στόχος μας να προγραμματίσουμε τις δράσεις μας το αμέσως προσεχές διάστημα.

Καλούμε τους συναδέλφους που διώκονται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Καλούμε επίσης και το Δ.Σ. του Συλλόγου ΕΔΙΠ στον οποίο ανήκουν δύο από τους διωκόμενους συναδέλφους.

Στη συνεδρίαση καλούνται και όλοι οι συνάδελφοι που έχουν προτάσεις και απόψεις να καταθέσουν και που, αναγνωρίζοντας τη σημασία του θέματος, θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                               Η  Γ. Γραμματέας
          Ζαχαρίας Τριγάζης                                                       Μαρλέν Λογοθέτη


Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30

Αθήνα   19 Ιουλίου 2016
αρ.πρωτ: 1630
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

την εβδομάδα που πέρασε, το Δ.Σ. κατέθεσε υπόμνημα στις πρυτανικές αρχές με τα αιτήματα που αφορούν τους συμβασιούχους συναδέλφους μας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στην πρόσφατη Γ.Σ. του συλλόγου:

- Να απαλειφθούν από το προσχέδιο των νέων συμβάσεων δύο απαράδεκτα σημεία στα οποία καλούνται οι συνάδελφοι να βάλουν την υπογραφή τους, απεμπολώντας εργασιακά δικαιώματά τους.

Το πρώτο, «δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες», είναι αυτονόητο ότι α. δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα και β. ο νόμος είναι ξεκάθαρος ως προς το ζήτημα αυτό, άρα η αναφορά του δεν έχει καμιά άλλη αξία, πέραν της άρνησης από τους ίδιους τους ίδιους τους εργαζόμενους του πραγματικού καθεστώτος της δουλειάς τους. Υπενθυμίζουμε ότι η πλειοψηφία των σημερινών «μόνιμων» εργαζομένων του Ιδρύματος, προέρχεται ακριβώς από τη «δεξαμενή» των συμβασιούχων του χθες, στη βάση της δυνατότητας που δόθηκε κάποτε να διεκδικήσουν τη μετατροπή της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Το Ίδρυμα θα έπρεπε να απαιτεί λοιπόν τη «μονιμοποίηση» των συμβασιούχων κι όχι να ενισχύει προσπάθειες για τη διατήρηση της επισφάλειας που στρέφεται ενάντια και στα δικά του συμφέροντα.

Το δεύτερο, το «δικαίωμα του πανεπιστημίου/εργοδότη να καταγγέλλει τη σύμβαση όποτε κρίνει εκείνο, μονομερώς», είναι κάτι που ούτως ή άλλως ισχύει από το νόμο, ο οποίος προβλέπει και τη δυνατότητα του εργαζόμενου να προβεί σε καταγγελία του εργοδότη. Η υπογραφή μιας σύμβασης που το αναφέρει από τον εργαζόμενο δεν έχει καμιά άλλη σημασία, παρά την ταπείνωσή του από τον εργοδότη.

- Να μην υπάρχει τρίμηνη διακοπή στις συμβάσεις. Δεν υπάρχει καμιά διάταξη στο νόμο που να επιβάλλει αυτή την πρακτική. Η καθιέρωσή της από το ΕΚΠΑ συνιστά μια αυθαίρετη επιλογή που πλήττει τα εργασιακά δικαιώματα.

- Να σταματήσουν απολύτως προβληματικά φαινόμενα, όπως η διακοπή της σύμβασης για ένα μήνα, τον Αύγουστο, με επαναπρόσληψη το Σεπτέμβριο, ενώ το ίδιο έργο συνεχίζει να υφίσταται, όπως π.χ. συμβαίνει στην Οδοντιατρική. Η καθιέρωση ενός καθεστώτος όπου εργαζόμενοι επί χρόνια στον ίδιο φορέα δεν αμείβονται κατά το χρόνο της άδειας όπως δικαιούνται συνιστά παραβίαση θεμελιώδους υποχρέωσης του εργοδότη.

- Να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα όσων είναι επί μήνες απλήρωτοι, αναμένοντας τη ρύθμιση των συμβάσεών τους. Οι εργαζόμενοι αυτοί συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά και το Ίδρυμα αποδέχεται τις υπηρεσίες τους σε καθημερινή βάση, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι και οι οικογένειές τους βρίσκονται στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης. Υπενθυμίζουμε ότι δεδουλευμένα οφείλονται και σε μόνιμους και ΙΔΑΧ εργαζόμενους για υπερωρίες και αργίες και παραμένει η απαίτησή μας για άμεση καταβολή τους.

- Να μη γίνει προκήρυξη θέσεων για τα «εκτελούμενα έργα». Οι συνάδελφοι να (επανα)προσληφθούν στις θέσεις εργασίας τους, θέσεις τις οποίες καλύπτουν επί σειρά ετών, στηρίζοντας τη λειτουργία του Ιδρύματος.

- Κάθε διαδικασία που αφορά τους συμβασιούχους να γίνεται κεντρικά από τη διοίκηση του ΕΚΠΑ, ώστε, αφενός, όλοι οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζονται ισότιμα και, αφετέρου, να μην υπάρχει κανένα περιθώριο «ερμηνειών» που τους εξαναγκάζουν να απευθύνονται από το ένα γραφείο στο άλλο, εξαντλώντας τις αντοχές τους.

- Η προϋπηρεσία να ληφθεί υπόψιν μισθολογικά. Ό,τι ισχύει για τους μόνιμους και τους ΙΔΑΧ, η αναγνώριση της προηγούμενης απασχόλησής τους εντός και εκτός ΕΚΠΑ, να ισχύσει και για τους συμβασιούχους.

- Να συνεχιστεί η σχέση εργασίας των συμβασιούχων χωρίς διακοπή μέχρι τη ρύθμιση του ζητήματος των συμβάσεων.

- Να μη χαθεί καμιά θέση εργασίας.

Καλούμε την Διοίκηση του Ιδρύματος να προχωρήσει άμεσα στη ρύθμιση του ζητήματος των συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω. Πρέπει να δοθεί τέλος στην αγωνία των συναδέλφων μας.

 Έχουν περάσει ήδη δυο μήνες από την ψήφιση του νόμου, που οι αρμόδιοι του Ιδρύματος έλεγαν ότι ανέμεναν για να λύσουν το θέμα. Ακόμα και σήμερα όμως, τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι επιστημονικοί υπεύθυνοι βρίσκονται στο σκοτάδι.

Καλούμε επίσης τη Διοίκηση να διευκρινίσει άμεσα επιμέρους θέματα τα οποία διαμορφώνουν εύλογα την αίσθηση ότι ο στόχος είναι οι συμβασιούχοι συνάδελφοί μας να εξαναγκαστούν στην αποδοχή του καθεστώτος του ΟΑΕΕ (μπλοκάκι). Πληροφορίες για προκήρυξη θέσεων (με κίνδυνο την απώλειά τους) ή για τρίμηνη διακοπή συμβάσεων στην περίπτωση που ο εργαζόμενος επιλέξει να παραμείνει στο ΙΚΑ, με παράλληλη διασφάλιση των θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν στον ΟΑΕΕ δεν μπορεί παρά να έχουν αυτό το στόχο.Για  Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                Η Γ.Γραμματέας


Ζαχαρίας Τριγάζης       Μαρλέν Λογοθέτη
Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30

Αθήνα  21 Ιουνίου 2016
αρ.πρωτ: 1624Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεδρίαση την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 στις 10.30π.μ. στο κεντρικό κτίριο του ΕΚΠΑ με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.       Εξελίξεις στο θέμα των συμβασιούχων
2.       Διάφορα τρέχοντα θέματα (επιστροφή επιδόματος Η/Υ, καταστατική ΓΣ, κ.α.)

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και να θέσουν ζητήματα που μας αφορούν μπορούν να το κάνουν και καλύπτονται ως προς την απουσία τους από τις υπηρεσίες από το ΔΣ.

  


Για  Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                Η Γ.Γραμματέας


Ζαχαρίας Τριγάζης       Μαρλέν Λογοθέτη
Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com

Αθήνα 30 Μαΐου 2016
Αριθ. πρωτ. 1621


ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Στάση εργασίας 12.00 έως τη λήξη της βάρδιας
12.30 Συγκέντρωση στο κεντρικό κτίριο (Προπύλαια)
ΑΜΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ


Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης (19/4) προκηρύσσουμε στάση εργασίας την Πέμπτη, 2/6, 12.00 με λήξη ωραρίου, για να απαιτήσουμε την άμεση δικαίωση του συναδέλφου μας Οδυσσέα Βογιατζή που υπέστη εργατικό ατύχημα στην Ιατρική Σχολή στις 9/12/2015 και την άμεση αποκατάσταση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας σε όλο το ΕΚΠΑ. Στις 12.30 πραγματοποιούμε συγκέντρωση στα Προπύλαια.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
- Την επανένταξη του συναδέλφου μας στην εργασία του, με νέα σύμβαση στην ειδικότητά του και με υλοποίηση παλιότερης απόφασης συγκλήτου για εξομοίωση των αποδοχών του με αυτές των Ε.ΤΕ.Π., με αναγνώριση της εξειδίκευσής του και της προϋπηρεσίας του.

- Την αποζημίωσή του για όλους τους μήνες από το ατύχημα ως σήμερα και για τη βλάβη που υπέστη.

- Τη στήριξή του από το ΕΚΠΑ σε θέματα υγείας που τυχόν προκύψουν εξαιτίας του χημικού εγκαύματος που η αδιαφορία των υπευθύνων προκάλεσε.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΕΥΘΥΝΩΝ.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΝΑ ΕΠΙΡΡΙΦΘΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ.

ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους φορείς εργαζομένων και φοιτητών του ΕΚΠΑ σε κοινή δράση.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στις υπηρεσίες διοικητικής, τεχνικής, ερευνητικής και εργαστηριακής στήριξης του Πανεπιστημίου δεν είναι ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος              Η Γ. Γραμματέας


Ζαχαρίας Τριγάζης       Μαρλέν Λογοθέτη
Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com                                                        
 http://sdpekpa.blogspot.gr/                                                       

Αθήνα 25 Μαΐου 2016
Αριθ. πρωτ. 1618
                                                            
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Στο νόμο 4386/2016 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 83/11-5-2016 τεύχος  πρώτο) υπήρξαν και ρυθμίσεις που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα :Στο άρθρο 24, παρ. 9 (επισυνάπτονται οι ρυθμίσεις)  γίνονται ρυθμίσεις για τα αποθεματικά των ΕΛΚΕ και την αξιοποίησή τους για την κάλυψη αναγκών (καθαριότητα, φύλαξη κ.λ.π) και την δυνατότητα χορήγησης αμοιβών για πρόσθετο έργο. Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν και αναδρομικά από το έτος 2010.

Θέλουμε να επισημάνουμε: Την ευθύνη της πολιτείας για την μη επαρκή χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Δεν είναι δυνατόν να υποκαθίσταται η κρατική χρηματοδότηση από έσοδα που προέρχονται από την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο κανόνας της  επαρκούς  κρατικής χρηματοδότησης πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα.

Τα έσοδα του Πανεπιστημίου από την ερευνητική δραστηριότητα μπορούν και πρέπει να αξιοποιούνται για επιπλέον συμπληρωματική ενίσχυση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής διαδικασίας και της φοιτητικής μέριμνας.

Για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις έχουμε να σημειώσουμε:
·       Οι δαπάνες από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ να γίνονται με όρους διαφάνειας, να αποφασίζονται από την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο και να αποκλειστούν οι σκανδαλωδώς ευνοιοκρατικές πρακτικές του παρελθόντος για την εξυπηρέτηση ημετέρων του γνωστού μηχανισμού.
·       Η αναδρομική ισχύ των ρυθμίσεων από το 2010 που πιθανόν έρχονται να καλύψουν επιτακτικά αναγκαία προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την για πολλά χρόνια υπό-χρηματοδότηση και την υπό-στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για «κάλυψη» πράξεων ανομίας, αυθαιρεσιών και σκανδαλωδών πελατειακών διευθετήσεων κάτω από το τραπέζι, όπως αυτές αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου του πρώην γενικού επιθεωρητή Λέανδρου Ρακιντζή για το ΕΚΠΑ.


Προειδοποιούμε τους αρμόδιους και τους «επιτήδειους», που έχουν εξασκηθεί σε σκανδαλώδεις πρακτικές ευνοιοκρατίας ημετέρων, να μην επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν τις ρυθμίσεις του νόμου για να ξεπλύνουν παλιές αμαρτίες.

Αν το επιχειρήσουν, όχι μόνο θα έλθουν σε πλήρη αντίθεση με το κοινό περί δικαίου αίσθημα αλλά θα βρουν απέναντι τους την συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων και τον Σύλλογό μας.

Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε: οι όποιες δαπάνες πραγματοποιούνται από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ να γίνονται στο φως της ημέρας με διαφάνεια, ισονομία, να εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες του Πανεπιστημίου και πάντα να έχουν την έγκριση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου. Οι αμοιβές για πρόσθετο έργο να  αφορά όλους τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου και να τηρούνται απαρέγκλιτα οι προβλεπόμενες θεσμικά διαδικασίες για την χορήγηση τους.
Δεν θα δεχτούμε υπαλλήλους δύο ταχυτήτων.
Ισονομία για όλους χωρίς διακρίσεις

Για το Δ.Σ.

                              Ο Πρόεδρος                            Η  Γ. Γραμματέας
                                     Ζαχαρίας Τριγάζης                      Μαρλέν Λογοθέτη

ΥΓ.  H απόφαση του Δ.Σ. πάρθηκε κατά πλειοψηφία.


Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com

Αθήνα 16 Μαΐου 2016

Α.Π. 1616


Την Τρίτη, 17/5, στις 2.30 μμ., σε αίθουσα του κεντρικού κτηρίου του ΕΚΠΑ θα
πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δ.Σ.

Θέματα:

1. Εξελίξεις σε σχέση με το εργατικό ατύχημα στην Ιατρική
2. Οικονομικά του Συλλόγου και σχέδιο συλλογής των συνδρομών των μελών
3. Απεργιακό ταμείο
4. Λοιπά θέματα

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και να θέσουν ζητήματα
που μας αφορούν μπορούν να το κάνουν και καλύπτονται ως προς την απουσία τους από
τις υπηρεσίες από το ΔΣ.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος              Η Γ. Γραμματέας


Ζαχαρίας Τριγάζης         Μαρλέν Λογοθέτη
Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com                                                    Αθήνα 5 Μαΐου 2016
 http://sdpekpa.blogspot.gr/                                                      Α.Π. 1615


Παρασκευή και Σάββατο, 6 και 7 Μαΐου 2016
48ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Συγκέντρωση Παρασκευή, 6/5, 12.00, πλ. Κλαυθμώνος
______
Συλλαλητήριο Κυριακή, 8/5, 18.00, πλ. Συντάγματος
για την εργατική πρωτομαγιά και ενάντια στην ψήφιση του νομοσχεδίου
_____._____

Με απόφαση των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ) οι εργαζόμενοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα  απεργούν στις 6 και 7 Μαΐου 2016.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στην απεργία, σύμφωνα και με την απόφαση της ΓΣ μας.
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και εκφράζουμε την αντίθεση μας στο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο που προσθέτει νέα βάρη στους μισθοσυντήρητους και συνταξιούχους.
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και απαιτούμε να τερματιστούν τα μνημόνια, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας και αποδόμησης του κοινωνικού κράτους.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ την ικανοποίηση των αιτημάτων των συνδικάτων για μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας.
Όλες, όλοι ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και μαζικά συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις.

Κεντρική απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων
Παρασκευή 6 Μαΐου 2016, Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 12.00
Συλλαλητήριο στην Πλατεία Συντάγματος
την ημέρα ψήφισης  του νομοσχεδίου
Κυριακή, 8 Μαΐου 2016, στις 18.00


Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος                  Η  Γ. Γραμματέας

          Ζαχαρίας Τριγάζης            Μαρλέν Λογοθέτη
Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail:sdpekpa@gmail.com
http://sdpekpa.blogspot.gr/

Αθήνα 22 Απριλίου 2016
Αριθ. πρωτ. 1613


Συνεδρίαση ΔΣ


Τη Μ. Δευτέρα, 25/4, στις 12.00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δ.Σ. στο φουαγιέ του
αμφιθεάτρου Δρακόπουλου (κεντρικό κτήριο ΕΚΠΑ).

Θέματα

- Οργάνωση 48ωρης απεργίας για ασφαλιστικό σε υλοποίηση απόφασης ΓΣ
- Εκτιμήσεις για τη συνάντηση με τη Διοίκηση
- Νομοσχέδιο για την Έρευνα – Ρυθμίσεις για ΕΛΚΕ Ιδρυμάτων
- Εξελίξεις σε σχέση με το εργατικό ατύχημα στην Ιατρική – Προγραμματισμός
στάσης εργασίας σε υλοποίηση απόφασης ΓΣ
- Λοιπά θέματα

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και να θέσουν ζητήματα
που μας αφορούν μπορούν να το κάνουν και καλύπτονται ως προς την απουσία τους από
τις υπηρεσίες από το ΔΣ.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος           Η Γ. Γραμματέας


Ζαχαρίας Τριγάζης      Μαρλέν Λογοθέτη
Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com                                                                                  
 http://sdpekpa.blogspot.gr/                                                                                                 
                                                                                                        


Αθήνα 18 Απριλίου 2016
αρ.πρωτ: 1612


Ο συνάδελφός μας Ασημάκης Θεοδωρόπουλος, μετά από μια δύσκολη μάχη που έδωσε για τη ζωή, δεν είναι πια μαζί μας.
Θα λείψει σε όλους μας στη μικρή κοινότητα των εργαζομένων του ΕΚΠΑ.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη, 19/4, 1.30μ.μ., στο νεκροταφείο Ζωγράφου.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                      Η Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης                          Μαρλέν Λογοθέτη