Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com

Αθήνα 16 Μαΐου 2016

Α.Π. 1616


Την Τρίτη, 17/5, στις 2.30 μμ., σε αίθουσα του κεντρικού κτηρίου του ΕΚΠΑ θα
πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δ.Σ.

Θέματα:

1. Εξελίξεις σε σχέση με το εργατικό ατύχημα στην Ιατρική
2. Οικονομικά του Συλλόγου και σχέδιο συλλογής των συνδρομών των μελών
3. Απεργιακό ταμείο
4. Λοιπά θέματα

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και να θέσουν ζητήματα
που μας αφορούν μπορούν να το κάνουν και καλύπτονται ως προς την απουσία τους από
τις υπηρεσίες από το ΔΣ.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος              Η Γ. Γραμματέας


Ζαχαρίας Τριγάζης         Μαρλέν Λογοθέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου