Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com                                                        
 http://sdpekpa.blogspot.gr/                                                       

Αθήνα 25 Μαΐου 2016
Αριθ. πρωτ. 1618
                                                            
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Στο νόμο 4386/2016 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 83/11-5-2016 τεύχος  πρώτο) υπήρξαν και ρυθμίσεις που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα :Στο άρθρο 24, παρ. 9 (επισυνάπτονται οι ρυθμίσεις)  γίνονται ρυθμίσεις για τα αποθεματικά των ΕΛΚΕ και την αξιοποίησή τους για την κάλυψη αναγκών (καθαριότητα, φύλαξη κ.λ.π) και την δυνατότητα χορήγησης αμοιβών για πρόσθετο έργο. Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν και αναδρομικά από το έτος 2010.

Θέλουμε να επισημάνουμε: Την ευθύνη της πολιτείας για την μη επαρκή χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Δεν είναι δυνατόν να υποκαθίσταται η κρατική χρηματοδότηση από έσοδα που προέρχονται από την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο κανόνας της  επαρκούς  κρατικής χρηματοδότησης πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα.

Τα έσοδα του Πανεπιστημίου από την ερευνητική δραστηριότητα μπορούν και πρέπει να αξιοποιούνται για επιπλέον συμπληρωματική ενίσχυση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής διαδικασίας και της φοιτητικής μέριμνας.

Για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις έχουμε να σημειώσουμε:
·       Οι δαπάνες από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ να γίνονται με όρους διαφάνειας, να αποφασίζονται από την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο και να αποκλειστούν οι σκανδαλωδώς ευνοιοκρατικές πρακτικές του παρελθόντος για την εξυπηρέτηση ημετέρων του γνωστού μηχανισμού.
·       Η αναδρομική ισχύ των ρυθμίσεων από το 2010 που πιθανόν έρχονται να καλύψουν επιτακτικά αναγκαία προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την για πολλά χρόνια υπό-χρηματοδότηση και την υπό-στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για «κάλυψη» πράξεων ανομίας, αυθαιρεσιών και σκανδαλωδών πελατειακών διευθετήσεων κάτω από το τραπέζι, όπως αυτές αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου του πρώην γενικού επιθεωρητή Λέανδρου Ρακιντζή για το ΕΚΠΑ.


Προειδοποιούμε τους αρμόδιους και τους «επιτήδειους», που έχουν εξασκηθεί σε σκανδαλώδεις πρακτικές ευνοιοκρατίας ημετέρων, να μην επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν τις ρυθμίσεις του νόμου για να ξεπλύνουν παλιές αμαρτίες.

Αν το επιχειρήσουν, όχι μόνο θα έλθουν σε πλήρη αντίθεση με το κοινό περί δικαίου αίσθημα αλλά θα βρουν απέναντι τους την συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων και τον Σύλλογό μας.

Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε: οι όποιες δαπάνες πραγματοποιούνται από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ να γίνονται στο φως της ημέρας με διαφάνεια, ισονομία, να εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες του Πανεπιστημίου και πάντα να έχουν την έγκριση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου. Οι αμοιβές για πρόσθετο έργο να  αφορά όλους τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου και να τηρούνται απαρέγκλιτα οι προβλεπόμενες θεσμικά διαδικασίες για την χορήγηση τους.
Δεν θα δεχτούμε υπαλλήλους δύο ταχυτήτων.
Ισονομία για όλους χωρίς διακρίσεις

Για το Δ.Σ.

                              Ο Πρόεδρος                            Η  Γ. Γραμματέας
                                     Ζαχαρίας Τριγάζης                      Μαρλέν Λογοθέτη

ΥΓ.  H απόφαση του Δ.Σ. πάρθηκε κατά πλειοψηφία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου