Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30

Αθήνα   19 Ιουλίου 2016
αρ.πρωτ: 1630
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

την εβδομάδα που πέρασε, το Δ.Σ. κατέθεσε υπόμνημα στις πρυτανικές αρχές με τα αιτήματα που αφορούν τους συμβασιούχους συναδέλφους μας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στην πρόσφατη Γ.Σ. του συλλόγου:

- Να απαλειφθούν από το προσχέδιο των νέων συμβάσεων δύο απαράδεκτα σημεία στα οποία καλούνται οι συνάδελφοι να βάλουν την υπογραφή τους, απεμπολώντας εργασιακά δικαιώματά τους.

Το πρώτο, «δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες», είναι αυτονόητο ότι α. δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα και β. ο νόμος είναι ξεκάθαρος ως προς το ζήτημα αυτό, άρα η αναφορά του δεν έχει καμιά άλλη αξία, πέραν της άρνησης από τους ίδιους τους ίδιους τους εργαζόμενους του πραγματικού καθεστώτος της δουλειάς τους. Υπενθυμίζουμε ότι η πλειοψηφία των σημερινών «μόνιμων» εργαζομένων του Ιδρύματος, προέρχεται ακριβώς από τη «δεξαμενή» των συμβασιούχων του χθες, στη βάση της δυνατότητας που δόθηκε κάποτε να διεκδικήσουν τη μετατροπή της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Το Ίδρυμα θα έπρεπε να απαιτεί λοιπόν τη «μονιμοποίηση» των συμβασιούχων κι όχι να ενισχύει προσπάθειες για τη διατήρηση της επισφάλειας που στρέφεται ενάντια και στα δικά του συμφέροντα.

Το δεύτερο, το «δικαίωμα του πανεπιστημίου/εργοδότη να καταγγέλλει τη σύμβαση όποτε κρίνει εκείνο, μονομερώς», είναι κάτι που ούτως ή άλλως ισχύει από το νόμο, ο οποίος προβλέπει και τη δυνατότητα του εργαζόμενου να προβεί σε καταγγελία του εργοδότη. Η υπογραφή μιας σύμβασης που το αναφέρει από τον εργαζόμενο δεν έχει καμιά άλλη σημασία, παρά την ταπείνωσή του από τον εργοδότη.

- Να μην υπάρχει τρίμηνη διακοπή στις συμβάσεις. Δεν υπάρχει καμιά διάταξη στο νόμο που να επιβάλλει αυτή την πρακτική. Η καθιέρωσή της από το ΕΚΠΑ συνιστά μια αυθαίρετη επιλογή που πλήττει τα εργασιακά δικαιώματα.

- Να σταματήσουν απολύτως προβληματικά φαινόμενα, όπως η διακοπή της σύμβασης για ένα μήνα, τον Αύγουστο, με επαναπρόσληψη το Σεπτέμβριο, ενώ το ίδιο έργο συνεχίζει να υφίσταται, όπως π.χ. συμβαίνει στην Οδοντιατρική. Η καθιέρωση ενός καθεστώτος όπου εργαζόμενοι επί χρόνια στον ίδιο φορέα δεν αμείβονται κατά το χρόνο της άδειας όπως δικαιούνται συνιστά παραβίαση θεμελιώδους υποχρέωσης του εργοδότη.

- Να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα όσων είναι επί μήνες απλήρωτοι, αναμένοντας τη ρύθμιση των συμβάσεών τους. Οι εργαζόμενοι αυτοί συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά και το Ίδρυμα αποδέχεται τις υπηρεσίες τους σε καθημερινή βάση, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι και οι οικογένειές τους βρίσκονται στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης. Υπενθυμίζουμε ότι δεδουλευμένα οφείλονται και σε μόνιμους και ΙΔΑΧ εργαζόμενους για υπερωρίες και αργίες και παραμένει η απαίτησή μας για άμεση καταβολή τους.

- Να μη γίνει προκήρυξη θέσεων για τα «εκτελούμενα έργα». Οι συνάδελφοι να (επανα)προσληφθούν στις θέσεις εργασίας τους, θέσεις τις οποίες καλύπτουν επί σειρά ετών, στηρίζοντας τη λειτουργία του Ιδρύματος.

- Κάθε διαδικασία που αφορά τους συμβασιούχους να γίνεται κεντρικά από τη διοίκηση του ΕΚΠΑ, ώστε, αφενός, όλοι οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζονται ισότιμα και, αφετέρου, να μην υπάρχει κανένα περιθώριο «ερμηνειών» που τους εξαναγκάζουν να απευθύνονται από το ένα γραφείο στο άλλο, εξαντλώντας τις αντοχές τους.

- Η προϋπηρεσία να ληφθεί υπόψιν μισθολογικά. Ό,τι ισχύει για τους μόνιμους και τους ΙΔΑΧ, η αναγνώριση της προηγούμενης απασχόλησής τους εντός και εκτός ΕΚΠΑ, να ισχύσει και για τους συμβασιούχους.

- Να συνεχιστεί η σχέση εργασίας των συμβασιούχων χωρίς διακοπή μέχρι τη ρύθμιση του ζητήματος των συμβάσεων.

- Να μη χαθεί καμιά θέση εργασίας.

Καλούμε την Διοίκηση του Ιδρύματος να προχωρήσει άμεσα στη ρύθμιση του ζητήματος των συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω. Πρέπει να δοθεί τέλος στην αγωνία των συναδέλφων μας.

 Έχουν περάσει ήδη δυο μήνες από την ψήφιση του νόμου, που οι αρμόδιοι του Ιδρύματος έλεγαν ότι ανέμεναν για να λύσουν το θέμα. Ακόμα και σήμερα όμως, τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι επιστημονικοί υπεύθυνοι βρίσκονται στο σκοτάδι.

Καλούμε επίσης τη Διοίκηση να διευκρινίσει άμεσα επιμέρους θέματα τα οποία διαμορφώνουν εύλογα την αίσθηση ότι ο στόχος είναι οι συμβασιούχοι συνάδελφοί μας να εξαναγκαστούν στην αποδοχή του καθεστώτος του ΟΑΕΕ (μπλοκάκι). Πληροφορίες για προκήρυξη θέσεων (με κίνδυνο την απώλειά τους) ή για τρίμηνη διακοπή συμβάσεων στην περίπτωση που ο εργαζόμενος επιλέξει να παραμείνει στο ΙΚΑ, με παράλληλη διασφάλιση των θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν στον ΟΑΕΕ δεν μπορεί παρά να έχουν αυτό το στόχο.Για  Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                Η Γ.Γραμματέας


Ζαχαρίας Τριγάζης       Μαρλέν Λογοθέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου