Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, Παρασκευή 18 Μαρτίου, αμφ 433, Φιλοσοφική Σχολή, στις 10 π.μ

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com
http://sdpekpa.blogspot.gr/
Αθήνα 15 Μαρτίου 2016
Αριθ. πρωτ. 1602


Γενική Συνέλευση Α’ επαναληπτική
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016, Φιλοσοφική Σχολή, αίθουσα 433, 10π.μ.

Β’ επαναληπτική, Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016, Κεντρικό κτήριο, αμφ. Δρακόπουλου, 10 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. καλεί σε δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. τα μέλη του Συλλόγου την Παρασκευή, 18/3/2016 στις 10π.μ. στην αίθουσα 433 της Φιλοσοφικής Σχολής με θέματα ημερήσιας διάταξης ίδια με αυτά της προηγούμενης (10/3/2016). Σε περίπτωση που η δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. δεν έχει απαρτία, θα ακολουθήσει η τρίτη επαναληπτική την Τρίτη, 22/3/2016, 10 π.μ. στο κεντρικό κτήριο, στο αμφιθέατρο Δρακόπουλου.

1. Τροποποίηση καταστατικού

2. Διάφορα τρέχοντα θέματα (μισθοδοτικά διαθέσιμων, εφαρμογή νέου μισθολογίου κλπ)

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού ενημερώνουμε ότι:

- Η Γ.Σ. μας θα πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως προκειμένου να συζητηθούν εκτενώς όλες οι προτάσεις.

- Οι παρόντες θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι τη λήξη της Γ.Σ. προκειμένου να συμμετάσχουν σε μυστική ψηφοφορία σε σχέση με την αλλαγή του καταστατικού.

- Σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού του Συλλόγου μας, για την αλλαγή του καταστατικού, η πρώτη Γ.Σ. πρέπει να έχει αυξημένη απαρτία του ενός δευτέρου (½) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. χρειάζεται απαρτία του ενός τετάρτου (¼) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών και η δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. έχει απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό οικονομικώς τακτοποιημένων μελών.

- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, προκειμένου να τροποποιηθεί το καταστατικό, χρειάζεται πλειοψηφία τριών τετάρτων (¾) επί των παρόντων στη Γ.Σ.

ΚΑΛΟΥΜΕ τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου να παρευρεθούν στη Γ.Σ.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος               Η Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης       Μαρλέν Λογοθέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου