Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Ποιός μπαζώνει την Πανεπιστημιούπολη ;;Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30


Αθήνα 29 Απριλίου 2015
αρ.πρωτ: 1512Σας προωθούμε υπόμνημα του Δ.Σ. (10.10.2014) προς τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, σε σχέση με καταγγελίες που περιήλθαν εις γνώσιν μας για συστηματική εναπόθεση μπαζών εντός Πανεπιστημιούπολης.

Επισυνάπτουμε επίσης το πόρισμα της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής (19.12.2014) το οποίο επιβεβαιώνει το γεγονός και ζητάει την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.

Συνημμένο και συμπληρωματικό σημείωμα του Δ.Σ. προς τη Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής (18.2.2015).

Μετά από τα παραπάνω, για τα οποία ασφαλώς ενημερώθηκαν οι πρυτανικές αρχές, για το ζήτημα ξεκίνησε Ε.Δ.Ε., η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αναμένουμε το πόρισμά της να αποδώσει ευθύνες όπου υπάρχουν.

Επίσης, καλούμε τη Διοίκηση του Ιδρύματος να προχωρήσει στην άμεση αποκατάσταση της σημαντικής βλάβης που έχει υποστεί το περιβάλλον στη συγκεκριμένη έκταση της Πανεπιστημιούπολης.

Δείτε Πανεπιστημιακό mail σας


Για το Δ.Σ.

   Ο Πρόεδρος             Η Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης       Μαρλέν Λογοθέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου