Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού                            
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30

Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2015
αρ.πρωτ : 1493

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,


Ένας και πάνω χρόνος πέρασε από τον μεγάλο συγκλονιστικό αγώνα των εργαζομένων στα Πανεπιστήμια. Μια μεγάλη σύγκρουση αναμέτρηση με την μνημονιακή πολιτική της διαθεσιμότητας-απολύσεων με τις πολιτικές υπονόμευσης του δημόσιου Πανεπιστημίου και τις πιο ακραίες μορφές αυταρχισμού.

Σήμερα, ένα χρόνο και πλέον μετά, είμαστε όρθιοι μαχόμενοι για να ξανακερδίσουμε τις δουλειές μας, για την ανάταξη της ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου και την αντιμετώπιση των εκρηκτικών προβλημάτων που σώρευσε η περίοδος μνημονιακής διακυβέρνησης με την εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής λεηλασίας, αποδόμησης και διάλυσης του κοινωνικού κράτους.

Οι εργαζόμενο, το συνδικαλιστικό κίνημα και η πανεπιστημιακή κοινότητα αταλάντευτα και με αποφασιστικότητα διεκδικούν από τη νέα διακυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της. Να ακυρώσει την πολιτική της διαθεσιμότητας, τους αντιεκπαιδευτικούς νόμους 4009/11, 4178/12(;) και την επανοικοδόμηση ενός πραγματικά δημόσιου δωρεάν δημοκρατικού Πανεπιστημίου που θα υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της σπουδάζουσας νεολαίας. Πιο συγκεκριμένα:

Κατάργηση των ΚΥΑ της διαθεσιμότητας-κινητικότητας-απολύσεων και έκδοση νέας ΚΥΑ που θα προβλέπει:

1. Την επανασύσταση των θέσεων και των κλάδων που καταργήθηκαν και την επαναφορά όλων των συναδελφισσών/συναδέλφων στις θέσεις.

2. Αναστολή των μνημονιακών νόμων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και αποκατάσταση της δημοκρατικής αυτοδιοικητικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων. Διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου που θα ενισχύει το δημόσιο δωρεάν και αυτοδιοίκητο χαρακτήρα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις επιθυμίες της πανεπιστημιακής κοινότητας και ιδιαίτερα της σπουδάζουσας νεολαίας.

3. Αντιμετώπιση των εκρηκτικών προβλημάτων του Πανεπιστημίου που κάνουν αβίωτη τη ζωή όσων σπουδάζουν, διδάσκουν και εργάζονται στο Πανεπιστήμιο.

Ο Σύλλογος μας, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των αγώνων το προηγούμενο διάστημα, θα συνεχίσει, μαχητικά και με αγωνιστικό φρόνημα, τον αγώνα μέχρι την ικανοποίηση των διεκδικήσεων μας.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                     Η Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης           Μαρλέν Λογοθέτη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου