Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30

Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2014


Προς Διοικητικό και λοιπό προσωπικό του ΕΚΠΑ
Κοινοποίηση Πρυτανικές Αρχές ΕΚΠΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Από το πρωί της Δευτέρας, 13 Οκτωβρίου 2014 μέχρι και σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, το Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) παραμένει κλειστό με απόφαση της Διοίκησης. Ο λόγος που επικαλείται η Διοίκηση είναι η εξαγγελία φοιτητικών κινητοποιήσεων για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου.
Οι υπάλληλοι που εργάζονται στο Κεντρικό Κτήριο παραμένουν εδώ και 4 ημέρες κλειδωμένοι στα γραφεία τους, χωρίς να έχουν το δικαίωμα, ούτε και τη δυνατότητα, να εξέλθουν από αυτό για οποιονδήποτε λόγο, πριν τη λήξη του ωραρίου τους.
Ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού προέβη σε καταγγελία της απαράδεκτης αυτής πρακτικής που συνεχίζουν προκλητικά οι πρυτανικές αρχές και την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου και επενέβη η Επιθεώρηση Εργασίας, της οποίας το πόρισμα αναμένεται.
Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι η πρακτική που εφαρμόζουν οι Πρυτανικές αρχές στο κεντρικό κτήριο, εκτός από αντιδημοκρατική και αυταρχική, είναι και σαφώς παράνομη. Παραβιάζει ευθέως το σύνταγμα και το σύνολο των διατάξεών του που καθιερώνουν τις ατομικές ελευθερίες, το δικαίωμα στην προσωπικότητα και τον αυτοκαθορισμό της, το δικαίωμα της ελεύθερης και ανεμπόδιστης συνδικαλιστικής δράσης. Ο χώρος εργασίας δεν είναι κάτεργο ή ρωμαϊκή γαλέρα, όπου οι εργαζόμενοι δούλευαν κλειδωμένοι ή με σιδερένια μπάλα δεμένη στο πόδι. Παραβιάζεται το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, αφού σε περίπτωση κάθε κινδύνου από ενδεχόμενο σεισμό, πυρκαγιά, κ.α. οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να βγουν από το κτήριο. Δημιουργείται έτσι κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία και την ασφάλειά μας.
Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους του Κεντρικού Κτηρίου του ΕΚΠΑ ότι ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, υπό αυτές τις μη ασφαλείς για τους ίδιους συνθήκες εργασίας αυξημένης επικινδυνότητας.
Επίσης ενημερώνουμε τους εργαζόμενους πως δεν είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, είτε σε υπαλλήλους της ιδιωτικής εταιρείας security είτε σε εργαζόμενους του Ιδρύματος, κατά την είσοδο ή έξοδό τους από τα κτήρια του ΕΚΠΑ, καθώς αυτή η πρακτική συνιστά –εκ μέρους εκείνων που απαιτούν ταυτότητες, κ.α.- Αντιποίηση Αρχής (Άρθρο 175 του ΠΚ).
Το δικαίωμά μας να κινούμαστε και να εκφραζόμαστε ελεύθερα μέσα στους χώρους εργασίας μας, είναι αδιαπραγμάτευτο.
Όποιος συνεχίσει να το καταστρατηγεί, θα μας βρει απέναντί του.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                     Η Γ.Γραμματέας


Ζαχαρίας Τριγάζης            Μαρλέν Λογοθέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου