Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com
http://sdpekpa.blogspot.gr/

Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2014

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
σας καλούμε όλους, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 3.30 μ.μ., στο Κεντρικό κτίριο, φουαγιέ Αργυριάδη, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα και τις εξελίξεις σε σχέση με αυτά:

- Διαθεσιμότητες/απολύσεις συναδέλφων
- Επανέλεγχος των συμβάσεων των ΙΔΑΧ
- Αξιολόγηση νόμου 4250/2014
- Διατάξεις για διαθεσιμότητα και υπηρεσιακές μεταβολές νομοσχεδίου ΥΔΜΗΔ
- Εκπροσώπευσή μας στη Σύγκλητο
- Εξελίξεις στο Ευγενίδειο
- Δικαστική πορεία των προσφυγών συναδέλφων
- Ζητήματα ως προς την καθαριότητα και τη φύλαξη
Επίσης, θα γίνει ενημέρωση από τη συνάντηση του ΔΣ με στελέχη του ΑΣΕΠ, καθώς και για τις συμβάσεις των συναδέλφων ορισμένου χρόνου/έργου.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος             Η Γ.Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης     Μαρλέν Λογοθέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου