Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Για τους τεχνικούς της ΣΘΕ: Άμεση καταβολή δεδουλευμένων - Άδεια 24ωρης λειτουργίας

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com
http://sdpekpa.blogspot.gr/
Αθήνα 7 Δεκεμβρίου 2016
Α.Π. 1655

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού τεχνικής υποστήριξης, η αδυναμία κάλυψης των αναγκών της Σχολής Θετικών Επιστημών, η οποία λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση και με πρόσθετες λειτουργίες όπως το ΕΑΠ τα Σαββατοκύριακα, παραμένουν άλυτα και οξύνονται.
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, πριν μερικές εβδομάδες, με πρωτοβουλία των εργαζομένων και του Συλλόγου στην οποία συμμετείχαν ο Κοσμήτορας της ΣΘΕ και οι επόπτες, τέθηκαν τα ζητήματα και συγκροτήθηκε κοινή επιτροπή για την προώθηση λύσεων σταθερών και μακροπροθέσμων.
Επανερχόμαστε για να θέσουμε δημόσια και προς κάθε κατεύθυνση τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας της ΣΘΕ:
1. Να καταβληθούν άμεσα τα οφειλόμενα από πρόσθετη εργασία που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι Σαββατοκύριακα και αργίες την περίοδο 2013-2014.
2. Να κηρυχθεί η ΣΘΕ 24ωρης λειτουργίας. Να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα της 24ωρης λειτουργίας, οι προϋποθέσεις υποστήριξης από την επιτροπή και να σταλεί άμεσα η σχετική απόφαση από το ΕΚΠΑ στο Υπουργείο.
3. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι δεν χωράει καμιά αναβλητικότητα ή καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των θεμάτων. Όσο δεν αντιμετωπίζονται τα παραπάνω οι εργαζόμενοι αδυνατούν να προσφέρουν υπηρεσίες πέραν του θεσμοθετημένου ωραρίου τους. Επίσης έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την ασφάλεια των ανθρώπων και των εγκαταστάσεων. Ας αναλάβουν τις ευθύνες του οι υπεύθυνοι και η διοίκηση του Πανεπιστημίου.
Τέλος να τονίσουμε ότι πιέσεις, απειλές και εκβιαστικά διλλήματα προς τους εργαζόμενους απορρίπτονται κατηγορηματικά, θα αντιταχθούμε και θα τα αντιπαλέψουμε με αποφασιστικότητα. Οι αρμόδιοι της Σχολής Θετικών Επιστημών και η Διοίκηση του Πανεπιστημίου ας δώσουν λύσεις στα προβλήματα, ας ικανοποιήσουν τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων.


Για το Δ.Σ.

   Ο Πρόεδρος              Η. Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης     Μαρλέν Λογοθέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου