Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com                                                                       
 http://sdpekpa.blogspot.gr/                                                                     

Αθήνα 10 Μαρτίου 2017
Α.Π. 1666

Θέμα:   Υπεύθυνη Δήλωση παρακράτησης συνδρομής μέλους Συλλόγου από την τακτική μισθοδοσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
προκειμένου να ενισχύσει και να σταθεροποιήσει τα οικονομικά του Συλλόγου μας, το Δ.Σ. αποφάσισε να απευθυνθεί στις/στους συναδέλφισσες/ους μέλη του Συλλόγου, προτείνοντας τη διαδικασία εθελοντικής παρακράτησης της μηνιαίας συνδρομής από την τακτική μισθοδοσία. Επισυνάπτεται σχετική υπεύθυνη δήλωση που συντάχθηκε σε συνεννόηση με το Τμήμα Μισθοδοσίας.

Οι συνδρομές των μελών είναι ο μοναδικός οικονομικός πόρος για το Σύλλογο και η τακτική καταβολή τους δίνει τη δυνατότητα να στηριχθεί η δράση και οι διεκδικήσεις μας.

Η συνδρομή στο Σύλλογό μας είναι 18€ το χρόνο, δηλαδή 1,5€ το μήνα, και παραμένει σταθερή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα σε σχέση με την είσπραξή της που αντιμετωπίζουμε, με αποτέλεσμα επί σειρά ετών το Δ.Σ. να καλείται να καλύπτει ανάγκες του Συλλόγου από ατομικούς πόρους. Από το ποσό του 1,5 € μόνο το 0,2€ μένει στο ταμείο του Συλλόγου, καθώς το υπόλοιπο 1,3€ αποπληρώνει συνδρομές των μελών του στη δευτεροβάθμια (ΟΔΠΤΕ) και τριτοβάθμια (ΑΔΕΔΥ) συνδικαλιστική οργάνωση. Η οικονομική αυτοτέλεια όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι προϋπόθεση για την ανεξάρτητη λειτουργία τους.

Επισημαίνουμε ότι η οικονομική τακτοποίηση είναι βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μας στις διαδικασίες του Συλλόγου με δικαίωμα ψήφου (ΓΣ, εκλογές, κ.α.).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να κατατεθούν στα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να κατατεθούν στο τμήμα μισθοδοσίας του ΕΚΠΑ.Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                                                     Η. Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης                                                                             Μαρλέν ΛογοθέτηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου