Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού   
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30

Αθήνα 6 Ιουνίου 2014
Αρ.Πρωτ.1437

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την από 4 Ιουνίου 2014 απόφαση της Κοσμητείας, αναστέλλεται συμβολικά το εκπαιδευτικό έργο της Φιλοσοφικής Σχολής, «λόγω της συνεχιζόμενης έλλειψης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας».

Σε ό,τι αφορά το διοικητικό έργο, καμιά απόφαση δε λήφθηκε. Εύλογα λοιπόν τίθεται το ερώτημα: Οι διοικητικοί υπάλληλοι υποχρεούνται να είναι στις θέσεις τους και να εργάζονται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες;

Επειδή είναι προφανές ότι οι όποιες συνθήκες επιβάλλουν την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου αφορούν και το διοικητικό, ενημερώνουμε ότι όσοι εργαζόμενοι στη Φιλοσοφική Σχολή βρίσκονται στους χώρους εργασίας τους και αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την παραμονή τους σ’ αυτούς, μπορούν να αποχωρίσουν άμεσα με κάλυψη του ΔΣ.

Η Διοίκηση του ΕΚΠΑ ας αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στους εργαζόμενους, φοιτητές και μέλη ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής και όποιου άλλου κτιριακού συγκροτήματος με ανάλογα προβλήματα, όπως και απέναντι στις απλήρωτες εργαζόμενες στον καθαρισμό. Ας προβεί σε απ' ευθείας προσλήψεις εργαζομένων σε όλες τις ειδικότητες που χρειάζεται, κι ας σταματήσει να κλείνει τα μάτια ενισχύοντας το δουλεμπόριο των εργολαβιών.

Στεκόμαστε στο πλευρό των απλήρωτων εργαζομένων στον τομέα του καθαρισμού. Στο δημόσιο των μνημονιακών επιταγών, που οι μόνιμοι και ΙΔΑΧ εργαζόμενοι απολύονται για να αντικατασταθούν από εργολάβους που κοστίζουν περισσότερο αλλά πληρώνουν λιγότερο –ή καθόλου…- τους εργαζόμενους, η υπόθεση των καθαριστριών είναι υπόθεση όλων μας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    Ο Πρόεδρος                                         Η Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης                                Μαρλέν Λογοθέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου