Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30

Αθήνα 11 Μαρτίου 2015
αρ.πρωτ: 1501


ΠΛΑΝΟ ΥΔΜΗΔ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ/ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γ. Κατρούγκαλος:
- στη συνάντηση με το ΔΣ Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑ στις 12/2,
  • στην ανοιχτή διαβούλευση με τους διαθέσιμους και συνδικαλιστικούς φορείς στις 13/2 και
  • στη συνάντηση με την Εκτελεστική Επιτροπή ΑΔΕΔΥ στις 6/3,
το πλάνο του ΥΔΜΗΔ για την επιστροφή απολυμένων/διαθέσιμων στο δημόσιο έχει όπως περιγράφεται παρακάτω. Το νομοσχέδιο, του οποίου η ψήφιση προσδιορίζεται για τα τέλη Μαρτίου, αναμένεται να είναι έτοιμο στα τέλη της εβδομάδας, οπότε και θα μπορούμε να δούμε συγκεκριμένες πλευρές του, καθώς μέχρι τώρα οι μόνες αναφορές που υπάρχουν από πλευράς ΥΔΜΗΔ είναι προφορικές. Περιοριζόμαστε σ’ αυτή τη φάση στο ενημερωτικό σκέλος, αναμένοντας την τελική διαμόρφωση.

1.
Κατηγορίες εργαζομένων
μετά την εφαρμογή των νόμων περί διαθεσιμότητας / απολύσεων / κινητικότητας

Α. Όσοι παραμένουν με ασφαλιστικά μέτρα
Οι αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις θα γίνονται σεβαστές από το κράτος. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν αμετάκλητες και άρα εκτελεστές.
Όσοι έχουν προσωρινές δικαστικές αποφάσεις θεωρούνται απολυμένοι και επανέρχονται με νόμο.

Β. Τοποθετημένοι μέσω κινητικότητας
Παραμένουν όπου έχουν τοποθετηθεί.
Πολλοί από αυτούς σε άλλο φορέα, σε άλλη πόλη, σε άλλη κατηγορία εκπαίδευσης, κ.α., μέχρι τουλάχιστον Μάιο.

Γ. Απολυμένοι και εν δυνάμει απολυμένοι
Πρόκειται για εργαζόμενους που είτε έχουν διαπιστωτική πράξη απόλυσης είτε έχει κοπεί το 75% και, σε κάθε περίπτωση, δεν έχουν τοποθετηθεί μέσω κινητικότητας.
Ρύθμιση με το νομοσχέδιο του Μαρτίου.

Δ. Όσοι περιμένουν οριστικούς πίνακες για κινητικότητα από ΑΣΕΠ (εργαζόμενοι ΑΕΙ)
Στις 13/2, χαρακτηρίστηκαν από τον Υπουργό «γκρίζα ζώνη», για την οποία εκκρεμούσε απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για την περίπτωσή τους.
Ή: θα έβγαιναν οριστικοί πίνακες και για όσους τοποθετούνταν θα ίσχυε ό,τι και για τους ήδη τοποθετημένους (κατηγορία Β) και οι υπόλοιποι θα θεωρούνταν απολυμένοι και θα ίσχυε ό,τι και για τους υπόλοιπους απολυμένους (κατηγορία Γ)
Ή: δε θα έβγαιναν οριστικοί πίνακες και θα εντάσσονταν όλοι στα όσα ισχύουν για απολυμένους / μη τοποθετημένους (κατηγορία Γ).
Στις 25/2, το ΑΣΕΠ προχώρησε στην έκδοση πινάκων για τους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. ανακοίνωση ΑΣΕΠ).
Την ίδια μέρα, ο Υπουργός εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «κάθε περαιτέρω σχετική διαδικασία αρμοδιότητας της διοίκησης αναστέλλεται, ενόψει επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος» (βλ. ανακοίνωση Υπουργού).

2.Πλάνο επιστροφής και χρονοδιάγραμμα

Φεβρουάριος: Εγκύκλιος ΥΔΜΗΔ σε Υπουργεία να προσδιορίσουν πόσες και ποιες θέσεις θέλουν να επανασυσταθούν.

Μάρτιος: Νόμος για επιστροφή διαθέσιμων/απολυμένων/μη τοποθετημένων.
Αφορά την επιστροφή όλων. Και εκείνων της «γκρίζας ζώνης» για τους οποίους υπήρχαν προσωρινοί πίνακες (εργαζόμενοι ΑΕΙ) και όσων το διάστημα διαθεσιμότητας λήγει στις 31/3 (σύμφωνα με την τροπολογία Μητσοτάκη για μη αίτηση στην κινητικότητα χωρίς «υπαιτιότητα»).
Ο νόμος δεν αφορά όσους έχουν ήδη τοποθετηθεί.
Με το νόμο, επανασυστήνονται οι οργανικές θέσεις και οι καταργημένοι κλάδοι των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διοικητικών των ΑΕΙ και των σχολικών φυλάκων. Όλοι οι υπόλοιποι επιστρέφουν σε προσωποπαγείς θέσεις που δημιουργούνται με απόφαση των Υπουργείων. Επιστρέφουν και οι 85 καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όλοι όσοι δε μισθοδοτούνται ήδη στα ΑΕΙ (24 συνάδελφοι στο ΕΚΠΑ).

Απρίλιος: Εφαρμογή του νόμου με μίνι εθελοντική κινητικότητα για κάλυψη άμεσων αναγκών δημοσίου. Οι διαθέσιμοι/απολυμένοι/μη τοποθετημένοι καλούνται να δηλώσουν τον ίδιο ή άλλο φορέα από αυτόν στον οποίο ήταν. Μετά την τοποθέτηση, αρχίζει η μισθοδοσία.
Όλοι επιστρέφουν εκεί που ήταν η θέση τους, εκτός εάν, μέσω μίνι εθελοντικής κινητικότητας, δηλώσουν ότι επιθυμούν να τοποθετηθούν αλλού. Ο κατάλογος θέσεων για κινητικότητα θα είναι έτοιμος μέσα στο Μάρτιο.
Όλοι επιστρέφουν με το μισθολογικό και βαθμολογικό καθεστώς που είχαν προ διαθεσιμότητας.
Από πλευράς Υπουργού δεν υπάρχει σαφής προσδιορισμός για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η γενική κατεύθυνση είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

Μάιος: Ευρεία κινητικότητα για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο, πρώην διαθέσιμους και μη.
Σ’ αυτή τη φάση οι τοποθετημένοι θα μπορέσουν να ζητήσουν να επανέλθουν στον αρχικό φορέα τους (εάν υπάρχουν θέσεις σ’ αυτόν).
Η κινητικότητα σ’ αυτή τη φάση, εάν δεν αρκεί η εθελοντική διάσταση, θα είναι υποχρεωτική, χωρίς να συνδέεται με απόλυση.


Παράδειγμα εφαρμογής του πλάνου
Ως παράδειγμα αναφέρονται από τον Υπουργό οι σχολικοί φύλακες. Όσοι έχουν ήδη τοποθετηθεί σε νοσοκομεία μέσω κινητικότητας, παραμένουν σ’ αυτά. Το Μάιο, με την ευρεία κινητικότητα, θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα σχολεία. Όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί και είναι εν δυνάμει απολυμένοι, επιστρέφουν με το νόμο του Μαρτίου και τον Απρίλιο καλούνται να δηλώσουν πού θέλουν να τοποθετηθούν, είτε σε σχολεία είτε σε άλλες διαθέσιμες θέσεις (π.χ. στη φύλαξη μουσείων, θέσεις που ζητάει το Υπουργείο Πολιτισμού).

3.
Οικονομικά ζητήματα

Δεν προβλέπεται οικονομική αποκατάσταση των απωλειών λόγω διαθεσιμότητας.
Το 25% δεν επιστρέφεται.
Καταβολή του 75% σε όσους δεν το λαμβάνουν για όποιο χρονικό διάστημα δεν προβλέπεται.
Σύμφωνα με τον Υπουργό, μόνος δρόμος οικονομικής αποκατάστασης είναι η δικαστική διεκδίκηση αυτών των χρημάτων.
Σημειώνουμε ότι από 31 Μαρτίου (λήξη προθεσμίας που δόθηκε με τροπολογία Κ. Μητσοτάκη για διαθέσιμους που δεν έκαναν αίτηση στην κινητικότητα «χωρίς δική τους υπαιτιότητα»), και άλλοι συνάδελφοι θα βρεθούν εκτός μισθοδοσίας, εκτός αν υπάρξει άμεσα ρύθμιση του ζητήματος.
Επίσης, πρόβλημα παραμένει η ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων που θα παραμείνουν εκτός 75% για μεγάλο χρονικό διάστημα (άρα δε θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές).

4.
Γενικά συμπεράσματα

  • Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο νόμος του ΥΔΜΗΔ έχει δύο στόχους: Α. Άρση των αδικιών. Β. Κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών δημόσιας διοίκησης.
  • Το ΥΔΜΗΔ διαμορφώνει γενικό πλάνο, τα αρμόδια Υπουργεία εφαρμόζουν. Αυτά προσδιορίζουν πόσες και ποιες θέσεις θα επανασυσταθούν, ποιες καταργημένες δομές και ποιοι κλάδοι. Η ταχύτητα εφαρμογής θα εξαρτηθεί από τα Υπουργεία.
  • Δεν καταργούνται οι ΚΥΑ. Σύμφωνα με τον Υπουργό, αυτό γίνεται για να μην ακυρωθούν οι τοποθετήσεις που έχουν ήδη γίνει και αφορούν μεγάλο αριθμό διαθέσιμων συναδέλφων.
  • Η κινητικότητα της προηγούμενης κυβέρνησης παραμένει. Ο Υπουργός δηλώνει ότι πρόκειται για «δυσφημισμένη έννοια» και ότι μια πελατειακή δημόσια διοίκηση πρέπει να ρυθμιστεί, σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους. Θέματα συμβασιούχων-εργολαβικών που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες δε συζητούνται σ’ αυτή τη φάση. Έλλειψη προσωπικού καλύπτεται με κινητικότητα προς το παρόν, εφόσον δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση προσλήψεων.
  • Γενική θέση Αναπληρωτή Υπουργού: Το πολιτικό ζήτημα είναι λυμένο. Το πρόβλημα είναι πλέον διαχειριστικό / οικονομικό. Θεσμικά ζητήματα μπορούν να λυθούν. Οικονομικά ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                 Η Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης         Μαρλέν ΛογοθέτηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου