Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail: sdpekpa@gmail.com                                                                                    
http://sdpekpa.blogspot.gr/                                                                                                    

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2015
αρ.πρωτ : 1502


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρέχει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους του, να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας εάν διαθέτουν ενεργή Ασφαλιστική Ικανότητα, στο link:

Για την είσοδο στην υπηρεσία χρειάζεται Α.Μ.Α. (αριθμός μητρώου ασφαλισμένου), Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ έχουμε ήδη τον Α.Μ.Α. (αναγράφεται στο βιβλιάριό μας).

Οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ μπορούμε να ενημερωνόμαστε για τον ΑΜΑ, που μας αποδόθηκε αυτόματα κατά την ενσωμάτωσή μας στο Μητρώο Ασφαλισμένων ΙΚΑ, τον οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε στο βιβλιάριό μας, στο link:

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τον Α.Μ.Α., βρίσκουμε την ασφαλιστική μας ικανότητα, καθώς και αυτή των προστατευομένων μελών, στο link: 

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, μπορούμε να εκτυπώσουμε το ενημερωτικό έντυπο με την ασφαλιστική μας ικανότητα.

Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ, με τον Α.Μ.Α., επιβεβαιώνεται η ασφαλιστική μας ικανότητα κάθε φορά που χρειαζόμαστε ιατρικές υπηρεσίες.


      Για το Δ.Σ.

   Ο Πρόεδρος                   Η Γ. Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης          Μαρλέν Λογοθέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου