Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mailsdpekpa@gmail.com 

Αθήνα 11/7/2015
 αρ.πρωτ: 1537Μετά από κάποιες επιχειρήσεις αυθαίρετων μετακινήσεων και αλλαγών καθηκόντων που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα και καταγγέλθηκαν στο Δ.Σ., ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι:

Στη συνάντησή του ΔΣ με τον Πρύτανη κ. Δημόπουλο την Τετάρτη 8/7, διευκρινίστηκε ότι όλοι οι εργαζόμενοι παραμένουν στις θέσεις τους ή επιστρέφουν σε αυτές στις οποίες ήταν προ διαθεσιμότητας. Καμία μετακίνηση δε θα γίνει αυτή την περίοδο, εκτός εάν υπάρχει ανελαστική υπηρεσιακή ανάγκη και ΠΑΝΤΑ με τη συναίνεση του ίδιου του εργαζόμενου.

Από Σεπτέμβριο θα συσταθεί επιτροπή από μέλη της Διοίκησης, στελέχη της Διεύθυνσης Διοικητικού και εκπρόσωπο του Δ.Σ. που θα διευθετήσει τα αιτήματα εσωτερικής μετακίνησης στο Ίδρυμα με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών. Τα αιτήματα θα κληθούν οι εργαζόμενοι να υποβάλουν με ειδική πρόσκληση.

Οι συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν ζητήματα τα οποία προκύπτουν από μη τήρηση της παραπάνω πρακτικής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Δ.Σ.Για το Δ.Σ
 Ο Πρόεδρος                 Η Γ.Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης
       Μαρλέν Λογοθέτη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου