Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
Πανεπιστημίου 30
e-mail:
 sdpekpa@gmail.com 
http://sdpekpa.blogspot.gr/
Αθήνα 8/9/2015
 αρ. πρωτ.: 1543 (εκ παραδρομής ο 1538)

Στους παιδικούς σταθμούς που θα φιλοξενούν τα παιδιά των εργαζόμενων στο Ε.Κ.Π.Α., δημιουργήθηκε αναστάτωση από τις πρώτες μέρες λειτουργίας, λόγω της απαίτησης της διοίκησης να καταβάλουν οι γονείς το ποσό των 80 ευρώ μηνιαίως για την υποδοχή - αποδοχή!!! των παιδιών τους ΑΜΕΣΑ!
Μέσα στην ανησυχία που επικρατούσε για την ομαλή ένταξη πολλών παιδιών στο νέο περιβάλλον, εντεταλμένοι της Διοίκησης βρίσκονταν εκεί για τη συλλογή των χρημάτων.
Κι όλα αυτά γιατί, εν μέσω κρίσης, το ποσό όχι μόνο αυξήθηκε, αλλά είναι και απαιτητό στις δύο (2) πρώτες εργάσιμες μέρες κάθε μήνα! Η διοίκηση του Ιδρύματος δεν δείχνει να έχει λάβει υπόψιν τις συνθήκες τις οποίες όλοι μας βιώνουμε! Το να μην υπολογίζει όμως και τη σύγχυση που δημιουργείται στα παιδιά με τις "διευθετήσεις" της ξεπερνάει τα όρια των παιδαγωγικών αρχών και πρακτικών που θα έπρεπε να διέπουν το μεγαλύτερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στη χώρα!
Οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν την "κακοδιαχείριση" και τον "πλημμελή έλεγχο" εκ μέρους των υπηρεσιών του πανεπιστημίου τα τελευταία χρόνια, χωρίς ουσιαστικά να ευθύνονται αυτοί για το "παθητικό" που παρουσιάζει η λειτουργία των παιδικών σταθμών.
Υπάρχουν τρόποι διευθέτησης του ζητήματος, αρκεί οι υπεύθυνοι να μην αντιμετωπίζουν το σοβαρότατο αυτό θέμα από "λογιστική" μόνο άποψη.


Η Πρόνοια δεν είναι "βαρίδι", αλλά βασική κοινωνική και κρατική υποχρέωση!

Καμία  Απόλυση
Καμία Αύξηση Τροφείων 
Ελαστικότητα στην αποπληρωμή


Για το Δ.Σ
 Ο Πρόεδρος                 Η Γ.Γραμματέας
Ζαχαρίας Τριγάζης       Μαρλέν Λογοθέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου